Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC CÁI NƯỚC

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: số 448, ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CÁI NƯỚC

Địa chỉ: số 448, ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3760 333

ĐIỆN LỰC ĐẦM DƠI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 30/4, khóm 4 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐẦM DƠI

Địa chỉ: Đường 30/4, khóm 4 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3703 456

ĐIỆN LỰC NĂM CĂN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC NĂM CĂN

Địa chỉ: Khóm Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3878 507

ĐIỆN LỰC NGỌC HIỂN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 13/12, khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC NGỌC HIỂN

Địa chỉ: Đường 13/12, khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 2244 888

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 2212 223

ĐIỆN LỰC THỚI BÌNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 5, đường Lê Duẩn, khóm 1, Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỚI BÌNH

Địa chỉ: Số 5, đường Lê Duẩn, khóm 1, Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3615 234

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CÀ MAU

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 288A Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CÀ MAU

Địa chỉ: 288A Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3838 380

ĐIỆN LỰC TRẦN VĂN THỜI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TRẦN VĂN THỜI

Địa chỉ: Ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3895 895

ĐIỆN LỰC U MINH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

ĐIỆN LỰC U MINH

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3863 738