Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290) 3700705

Fax: (0290) 3836819

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống