Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị U Minh

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3863738

Xem thêm

Điện lực u minh

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 3863 738

Đơn vị Tp Cà Mau

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 288A Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3838 380

Xem thêm

Điện lực THÀNH PHỐ CÀ MAU

Địa chỉ: 288A Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 3838 380

Đơn vị TRẦN VĂN THỜI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3895 895

Xem thêm

Điện lực TRẦN VĂN THỜI

Địa chỉ: Ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 3895 895

Đơn vị Đầm Dơi

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 30/4, khóm 4 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3703 456

Xem thêm

Điện lực ĐẦM DƠI

Địa chỉ: Đường 30/4, khóm 4 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 3703 456

Đơn vị Cái Nước

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: số 448, ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3760 333

Xem thêm

Điện lực CÁI NƯỚC

Địa chỉ: số 448, ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 3760 333

Đơn vị Năm Căn

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3878 507

Xem thêm

Điện lực NĂM CĂN

Địa chỉ: Khóm Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 3878 507

Đơn vị Phú Tân

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 2212 223

Xem thêm

Điện lực PHÚ TÂN

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 2212 223

Đơn vị Ngọc Hiển

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 13/12, khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 2244 888

Xem thêm

Điện lực NGỌC HIỂN

Địa chỉ: Đường 13/12, khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 2244 888

Đơn vị Thới Bình

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 5, đường Lê Duẩn, khóm 1, Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: (0290) 3615 234

Xem thêm

Điện lực ThỚI BÌNH

Địa chỉ: Số 5, đường Lê Duẩn, khóm 1, Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại : (0290) 3615 234