Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Điện lực Cà Mau được thành lập ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Minh Hải cũ, là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Công ty Điện lực 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Từ ngày 14-04-2010 Điện lực Cà Mau được đổi tên thành Công ty Điện lực Cà Mau trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính gồm :
Tư vấn đầu tư xây dựng, sửa chữa đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV: Lập dự án đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng hợp dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, xét thầu. Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm đến cấp điện áp 110kV. Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng. Sửa chữa, đại tu thiết bị điện đến cấp điện áp 35kV. Kinh doanh vật tư, thiết bị điện.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

111,95 triệu kWh

(Tính đến 30/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

353.226 Khách hàng

(Tính đến 30/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo