Về chúng tôi

Đối tác

Đăng bởi | 08:37 | 17/10/2011

Hỗ trợ thuê bao vùng viễn thông công ích

 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TB E-COM

vùng Viễn thông Công ích tháng 8, 9, 10.

----------------------------------

 (Căn cứ QĐ số 1408/QĐ-TTVT ban hành 29/4/2010)

(Căn cứ QĐ gia hạn số 2546/QĐ-TTVT ban hành 03/8/2010)

Đối tượng: Các thuê bao là cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ E-Com thuộc các gói cước viễn thông công ích của EVNTelecom có phát sinh cước (không bao gồm các thuê bao chỉ phát sinh cước thuê bao tháng).

Nội dung chính sách: Hỗ trợ 100% định mức hỗ trợ cước thuê bao tháng theo thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009 của bộ TTTT về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ VTCI giai đoạn 2006-2010 cho các thuê bao thuộc đối tượng nêu tại điều 2 của Quyết định này. Cụ thể:

  • Thuê bao ở khu vực 1 sẽ được hỗ trợ 8.000 đồng/thuê bao/tháng.
  • Thuê bao ở khu vực 2 sẽ được hỗ trợ 11.000 đồng/thuê bao/tháng.
  • Thuê bao ở khu vực 3 sẽ được hỗ trợ 15.000 đồng/thuê bao/tháng.

Để biết thêm chi tiết xin Quí khách vui lòng liên hệ cửa hàng Điện lực gần nhất hoặc gọi số : 0780. 2244 444!

 


TIN LIÊN QUAN