Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển

Đăng bởi | 06:14 | 25/10/2010

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

 

Hinh Cty 4

Điện lực Cà Mau được thành lập ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Minh Hải cũ, là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Công ty Điện lực 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Từ ngày 14-04-2010 Điện lực Cà Mau được đổi tên thành Công ty Điện lực Cà Mau trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính gồm :

+ Tư vấn đầu tư xây dựng, sửa chữa đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV : Lập dự án đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng hợp dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, xét thầu.

+ Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm đến cấp điện áp 110kV.

+ Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng.

+ Sửa chữa, đại tu thiết bị điện đến cấp điện áp 35kV.

+ Kinh doanh vật tư, thiết bị điện.

Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, Phường 2, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Số Điện thoại: 0780.3700705; 0780.3700706

Fax: (0780) 3836819

 

 


TIN LIÊN QUAN