Về chúng tôi

Công bố thông tin


Tin mới new

(08:55 - 07/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

(08:35 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

(09:59 - 05/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021

Xin vui lòng xem tại đây

(10:01 - 21/10/2021)

Thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

Vui lòng xem tại đây

(16:44 - 07/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

Vui lòng xem tại đây I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh...

(16:17 - 18/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

Trong 2 tuần đầu tháng 9/2021, nhiều tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện giãn...

(16:32 - 08/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 04 THÁNG CUỐI NĂM 2021

(10:02 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 07 năm 2021

xin quý khách vui lòng xem tại đây

(10:26 - 01/08/2021)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 4 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2021 Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch...

(16:23 - 06/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2021

Xin quý khách xem tại đây

(11:06 - 07/06/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 05 năm 2021

xin quý khách vui lòng xem tại đây

(14:26 - 04/06/2021)

THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Xin quý khách vui lòng xem tại đây

(16:40 - 05/05/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2021

Xin quý khách vui lòng xem tại đây

(15:35 - 05/04/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 03 năm 2021

Xin mời vui lòng xem tại đây

(15:24 - 04/03/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 02 năm 2021

(10:39 - 09/02/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 01 năm 2021

Xin quý khách hàng vui lòng xem tại đây

(15:18 - 08/01/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2020

Xin vui lòng xem tại đây

(10:46 - 04/12/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2020

Xin quý khách hàng vui lòng xem tại đây

(15:43 - 05/11/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2020

Quý khách hàng vui lòng xem tại đây

(10:15 - 06/10/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 09 năm 2020

Xin quý khách vui lòng xem tại đây

TIN LIÊN QUAN

(09:28 - 08/09/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 08 năm 2020

Xin quý khách vui lòng xem tại đây

(15:04 - 04/08/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 07 năm 2020

(09:05 - 28/07/2020)

TCBC: XUẤT HIỆN THÔNG TIN QUẢNG CÁO GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ  XUẤT...

(14:33 - 07/07/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2020

Quý khách hàng vui lòng xem tại đây

(08:22 - 05/06/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 05 năm 2020

Xin vui lòng xem tại đây

(14:40 - 06/05/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2020

Xin vui lòng xem tại đây

(16:00 - 08/04/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 03 năm 2020

(15:37 - 09/03/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 02 năm 2020