Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:22 | 26/09/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 26/09/2022

                     -    Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 1. Thứ Ba, ngày 27/09/2022
 • Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Bôn, hẻm Thanh Tuyến, hẻm 38, khóm 3, 5, Phường 4, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h50 đến 09h50.

    Khu vực mất điện: Nhà hàng 555, đường Bùi Thị Trường, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Trãi (từ Trường Chính Trị đến UBND Phường 9), khu Dân cư Trường Chính trị, khu tập thể Ngân hang, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Thạnh Phú và một phần xã Lương Thế Trân, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm, ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng và một phần xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân An A, B, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện:

   + Một phần ấp Tân Lập, huyện Cái Nước.

   + Một phần ấp Rạch Lăng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một ấp Tân Phong, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Trang, ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Kinh Năm, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.   

    3. Thứ Tư, ngày 28/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Thạnh Phú, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

 

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 1. Thứ Năm, ngày 29/09/2022
 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lê Hoàng Thá, ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

   + Một phần đường Lâm Thành Mậu (đoạn từ Cầu Quay Củ đến ngã ba đường Phạm Hồng Thám), Phường 4, TP.Cà Mau.

   + Toàn bộ xã Hưng Mỹ, Tân Hưng và một phần xã Hòa Mỹ, Phú Hưng, huyện Cái Nước.

   + Một phần Ấp 13, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Nghiệp A, xã Khánh Hưng, ấp Kinh Hội, ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 1. Thứ Sáu, ngày 30/09/2022
 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

   + Ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, ấp Hòa Trung, ấp Tân Hòa, Tân Hóa A, ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

   + Một phần Ấp 13, xã Khánh Thuận, một phần Khóm 2, 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

    -    Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trí Phải, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

    6. Thứ Bảy, ngày 01/10/2022

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, 4, xã Tân Thành, đường Hoàng Văn Thụ, Khóm 4, 5, phường Tân Thành, một phần Khóm 9, Phường 6, Ngân hàng HD Bank đường Ngô Quyền, Phường 9 và trương chuyên Phan Ngọc Hiển, đường Nguyễn Cư Trinh, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Tân Thành, một phần Khóm 4, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cục Thuế Tỉnh Phường 5, Chi Cục thuế TP Phường 7, Nội bộ trạm Bóc Nõn Tôm Xã Hòa Thành TP Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Việt Thắng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Tân Hải, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Khóm 2, 3, 5, thị trấn Đầm Dơi, một phần xã Tạ An Khương Nam, một phần xã Tân Đức, xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 4, 2A, 5, xã Khánh Bình, một phần xã Khánh Bình Đông, một phần ấp Bình Minh II, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 02/10/2022

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Cao Thắng, một phần đường Trương Phùng Xuân, Phường 8, đường Huỳnh Thúc Kháng, một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, một phần đường Sông Gành Hào, Phường 7, TP.Cà Mau.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

   + Nội Ô thị trấn Năm Căn, xã Đất Mới và xã Lâm Hải huyện Năm Căn.

   + Một phần xã Viên An Đông và toàn bộ xã Viên An, Đất Mũi huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân An A, B, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Hợi, xã Khánh Hưng, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...