Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:48 | 14/09/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 19/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Ba Dinh, Cái Rô, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Trung, một phần xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5(Nỗng Huế Giữa), xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Trời Đánh, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    2. Thứ Ba, ngày 20/09/2022

    -    Từ 08h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B, Tân Long C và một phần Tân Hiệp, xã Tân Tiến, huyên Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thanh Tùng, ấp Phú Quí, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tư, Tân Hưng Tây, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần trạm Lung Tàn, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 10h10.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đầu Sấu, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần ấp Lung Tràm, ấp Đường Ranh, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần Ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 12h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5(Nỗng Huế Giữa), xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    3. Thứ Tư, ngày 21/09/2022

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Thạnh Phú, một phần xã Lương Thế Trân, Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cái Cám, xã Tân Hải, một phần xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    -    Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 5, thị trấn Sông Đốc, một phần ấp Tân Phú, ấp Tân Hòa (kênh Rạch Dinh Lớn), xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

    4. Thứ Năm, ngày 22/09/2022

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Thạnh Phú, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 12, thị trấn Sông Đốc (kênh Cựa Gà Sông Đốc), Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy B, ấp Kinh Đứng A, xã Khánh Hưng, một phần ấp Sào Lưới, Sào Lưới B, xã Khánh Bình Tây Bắc,Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 12, thị trấn Sông Đốc (kênh Phú lý), Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:  Ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trại lưới A, ấp Xẽo Sao, xã Lâm Hải và một phần ấp Xóm Mới, ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

 • Từ 10h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8 xã Trí Lực, một phần Ấp 3, 5, xã Trí Phải, một phần Khóm 6 (Rạch Ông), thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 4 (Nỗng Công Danh), một phần Ấp 4 (Nỗng Hai Lê), xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    5. Thứ Sáu, ngày 23/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Bôn, Thanh Tuyến, Phường 4, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Tạ Uyên, Khóm 5, Phường 9, TP.Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 12h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6 (Rạch Ông), thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 4 (Nỗng Công Danh), một phần Ấp 4 (Nỗng Hai Lê), xã Thới Bình, một phần Ấp 7, 8, xã Trí Lực, một phần Ấp 3, 5, xã Trí Phải,huyện Thới Bình.

    6. Thứ Bảy, ngày 24/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Quỹ Hỗ trợ Phát triển, Phòng khám đa khoa Chí Nhân, Phường 7, khu Du lich Thư Duy, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Nhà Thờ đến Sân bay Cà Mau) và một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 6, đường Lê Khắc Xương , một phần đường 3 Tháng 2 và một phấn đường Trần Văn Thời, Khóm 3, 4, 5, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Công ty TNHH Đức Tam Hiệp, Phường 8, Dự án Cảng Cà Mau, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2, 5, 6, 8, xã Khánh Hòa, Ấp 3, 8, 9, 10, xã Khánh Tiến, một phần xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Một phần Khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Trạm Hải An 2, ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, ấp Tân An A, B, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phú, ấp Tân Hòa, xã Phong Điền, Ấp 5, Mũi tràm C, B, xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần ấp Kinh Hảng C, Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 25/09/2022

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 15, 16, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

    -    Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa A, B, Hiệp Hải, Thuận Phước, Đồng Giác, Xóm Tắc, Thuận Lợi A,B, Thuận Hòa, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...