Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 07:45 | 06/09/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 12/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 1, một phần ấp Cái Nai, ấp Xóm Chùa, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:  Một phần ấp Hòa Lập, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 13/09/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, một phần ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

    3. Thứ Tư, ngày 14/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:  Một phần ấp Hiệp Hải, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 15/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Hẻm Hoài Thu, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi và một phần hẻm Kinh Củi, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường An Dương Vương, đường Số 6B, đường Nguyễn Khuyến và một phần đường Hồ Trung Thành, Khóm 2, Phường 7, TP.Cà Mau.

    5. Thứ Sáu, ngày 16/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, Cái Rô, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lưu Hoa Thanh, ấp Thuận Lợi A, B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    6. Thứ Bảy, ngày 17/09/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Trần Văn Bỉnh, Phường 5, TP.Cà Mau.

+ Một phần Ấp 5, 6, 7, 12, xã Khánh Lâm, Ấp 3, 4, 8, 9, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, xã Tân Hưng Tây, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 18/09/2022

    -    Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa A,B, Hiệp Hải, Thuận Phước, Đồng Giác Xóm Tắc, Thuận Lợi A,B, Thuận Hòa xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...