Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:18 | 29/08/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 29/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Thạnh Phú và xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đầu Sấu, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường 4 và phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Sở (Rạch Đình), xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Vồ Dơi xã Trần Hợi, ấp Cơi 6, Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, Ấp 1, 2, 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 30/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạch Ngưu, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Quốc lộ 63, Khóm 3, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Ấp 6, xã Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Nguyễn Minh Trí, Kinh Bào Chứa, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Thạnh Phú và xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

+ Một phần ấp An Phú, xã Khánh An, một phần Ấp 16, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

+ Ấp 8, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12A, ấp Minh Hà A, ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    3. Thứ Tư, ngày 31/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ vòng xoay đường Mậu Thân đến Kinh Mới), Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Sông Gành Hào, Khóm 7, 8, Phường 7, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Phường 9, TP.Cà Mau.

+ Một phần Ấp 1, xã Khánh Thuận, một phần Ấp 2, 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

    4. Thứ Năm, ngày 01/09/2022

    -    Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa A, B, Hiệp Hải, Thuận Phước, Đồng Giác Xóm Tắc, Thuận Hòa xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, một phần xã Quách Phẩm Bắc, một phần ấp Hiệp Hoà Tây, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...