Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:20 | 12/08/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 15/08/2022

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp Hòa Nam, một phần ấp Tân Hóa, ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường 4 và phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Bằng, ấp Nguyễn Huế, ấp Lê Hoàng Thá, huyện Thới Bình.

+ Một phần xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

    -    Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Biển, Trại Xẻo, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 16/08/2022

 • Từ 08h00 đến 09h10.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng A, một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

     -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

+ Một phần Ấp 2 xã Tân Lộc, một phần Ấp 10, Tràm Thẻ Đông, xã Tân Phú, một phần ấp 5 xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 3, 5, 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Rạch Chèo Ngọn, xã Rạch Chèo Ngọn, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Duyệt, Tân Dân, Ngọc Chánh, Thanh Tùng và một phần Khóm 1, 2, thị trấn Đầm Dơi, một phần xã Tân Duyệt, một phần xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Trạm xản xuất nước đá Thùy Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, 4, 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đồn Biên Phòng Rạch Gốc, Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Trạm DNTN Mỹ Hạnh, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bà Hô, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    3. Thứ Tư, ngày 17/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi khóm 6 Phường 9 TP Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Khu Dân cư bến vật liệu, Khóm 6, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Phán, Tân Trung và Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ông Chiến, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 18/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp,phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, 11 xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 2, 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Thầy Tư, Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, ấp Kinh Hảng A, B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 19/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Khách sạn Kim Hồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, đèn đường Phụng Hiệp, Cơ khí Công trình đô thị, Bưu điện Tắc Vân, Khách sạn Gia Hưng, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 2, 3, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đầu Dừa, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 1, thị trấn Thới Bình, Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    6. Thứ Bảy, ngày 20/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Củi, Khóm 5, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 6, Công ty Dược Cà Mau, Lâm viên 19/05, khu Dân cư Tỉnh đoàn, khu Dân cư Phường 1, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: UBND TP Cà Mau, Bệnh viện lao phổi Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Bính, Phạm Thị Mai, một phần đường Đại Đức Hữu Nhem, hẻm H2, H6, một phần đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 5, 6, xã Khánh Lâm, một phần Khóm 4 thị trấn U Minh, một phần Ấp 1, 3, 4, xã Khánh Thuận, một phần Ấp 2, 5, 8, 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8, 9, xã Trí Phải, một phần xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Giàn Xây, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Thuận Hòa A, B, Hiệp Hải, Thuận Phước, Đồng Giác Xóm Tắc, Thuận Lợi A, B, Thuận Hòa xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần hị trấn Năm Căn, một phần xã Đất Mới, toàn bộ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, Ấp 7B, ấp Rạch Vẹt, ấp Hiệp Tùng, ấp Nàng Kèo, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An, xã Đất Mũi,  huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    7. Chủ Nhật, ngày 21/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Bằng, ấp Nguyễn Huế, ấp Lê Hoàng Thá, huyện Thới Bình.

+ Một phần xã Khánh Thuận huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Xã Quách Phẩm và một phần xã Quách Phẩm Bắc, Thanh Tùng huyện Đầm Dơi.

+ Một phần thị trấn Năm Căn, một phần xã Đất Mới, toàn bộ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...