Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:17 | 05/08/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 08/08/2022

    -    Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Tân Bằng, Nguyễn Huế, Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

+ Một phần xã Khánh thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, một phần đường Trần Văn Bỉnh (từ ngả tư đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường Hùng Vương), Phường 5, TP.Cà Mau.

    2. Thứ Ba, ngày 09/08/2022

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, Phường 4, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Sông Gành Hào, Khóm 7, 8, Phường 7, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    -    Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, khóm Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Tư, ngày 10/08/2022

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xẻo Đôi, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thành Lập và một phần ấp Hòa Lập, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 11/08/2022

    -    Từ 05h50 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Quốc Lộ 63, Khóm 3, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, Phường 4, phường Tân Xuyên, một phần đường lộ Thạnh Điền, đường Kinh Chín Diên, Kinh Huế, ấp Thạnh Điền, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Gò Công 3, xã Nguyễn Việt Khái, Một phần Kinh Giáp Nước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    5. Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, Phường 4, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, ấp 6 La Cua, ấp Lê Giáo, ấp Bình Minh, xã Biển Bạch Đông, một phần Ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Lung Môn, Kinh Cây Sộp, xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh 50, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ngang, xã Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bảy Sử, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    6. Thứ Bảy, ngày 13/08/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lê Khắc Xương, một phần Đường 3 Tháng 2, một phần đường Trần Văn Thời và Khách sạn Ninh Kiều 3, Phường 6, ấp Cái ngang, Ba Dinh, Cái Rô, Xóm Lung, xã Định Bình, Sở Khoa học Công nghệ và Hội Liên hiệp Phụ nữ, một phần đường Tạ An Khương, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, Phường 4, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Nội bộ Khí Điện Đạm Khánh An, huyện U Minh.

+ Xã Tân Phú, Tân Lộc Bắc, một phần xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    7. Chủ Nhật, ngày 14/08/2022

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Bình, Tân Phước xã Tân Đức, ấp Hòa Lập xã Tân Đức,  ấp Tân Thành Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...