Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 13:51 | 21/07/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 25/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ  đến đền thờ Phan Ngọc Hiển), Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Lợi, Thuận Lợi B, một phần ấp Thuận Hòa, Tân Hiệp, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 26/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu (Lề trái, từ ngã tư đường Nguyễn Tất Thành đến ngã ba đường Lê Hồng Phong), đường Lưu Hữu Phước, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm và một phần đường Nguyễn Trãi, Phường 1, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 2, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Khóm 3, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty Chợ, DNTN Đức Tài, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2, 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Đông, một phần ấp Lê Giáo, ấp Hữu Thới xã Biển Bạch Đông, một phần ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, 7, thị trấn Thới Bình, Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hòa, Tân Long C, Tân Thành, xã Tân Tiến và xã Nguyễn Huân, ấp Vàm Đầm, Hải An, Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Ấp Thuận Hòa, Thuận Lợi,  xã Tân Đức, xã Quách Phẩm Bắc và một phần xã Trần Phán, một phần xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Chống Mỹ B, ấp Truyền Huấn, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

+ Một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    3. Thứ Tư, ngày 27/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Đường Bà Triệu (từ Ban Dân tộc đến cuối đường), đường Phạm Ngọc Thạch, đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Hữu Lễ (từ chợ ngã 5 đến đường Vưu Văn Tỷ), đường Vưu Văn Tỷ, một phần đường Đề Thám, Phường 2, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Công viên Hùng Vương và Trường SOS, Phường 5, TP.Cà Mau.

+ Một phần ấp Quyền Thiện, Ấp 6 Lacua, xã Biển Bạch Đông, một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trí Lực, Ấp 1, 3, xã Trí Phải, Ấp 2, 3, 4, 5, xã Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, ấp Tân Bình, Tân Phước, Ấp Hòa Lập, xã Tân Đức, ấp Tân Thành Lập, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 28/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Mới, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Nguyễn Tòng, ấp Lê Giáo xã Biển Bạch Đông, một phần ấp Nguyễn Tòng, ấp Hữu Thời xã Biển Bạch Đông, một phần Ấp 3, xã Tân Lộc Đông, một phần ấp Kinh 10, Tràm Thẻ Đông, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

+ Toàn bộ xã Hưng Mỹ, một phần xã Hòa Mỹ, Tân Hưng, Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Ngọc Chánh và xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Kinh Thầy Tư, Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, ấp Kinh Hảng A, ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 29/07/2022

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, Tập Đoàn 3, một phần Ấp 6, 8, xã An Xuyên, một phần đường Lê Hồng Phong, một phần đường Cao Thắng, khu Xí nghiệp Gỗ, khu Đông lạnh CaMiMex, JOTOCO, Mặt hàng mới Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 11, xã Nguyễn Phích,  Ấp 17 xã Khánh An và một phần Ấp 15, xã Khánh Lâm, một phần Khóm 1, thị trấn U Minh, Ấp 9, 10, 11, 12, 13, 16, xã Khánh Thuận,huyện U Minh.

+ Một phần thị trấn Cái Nước, một phần xã Tân Hưng Đông, một phần xã Trần Thới, huyện Cái Nước.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Mới, xã Khánh Hải, Huyện Trần văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 30/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện:

+ Khu Dân cư Sao Mai, Khóm 7, Phường 8, một phần ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

+ Nội bộ trạm NĐ Trường Sơn 10, huyện U Minh.

+ Toàn bộ xã Thạnh Phú, Lương Thế Trân và một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Nước, một phần xã Trần Thới, huyện Cái Nước. Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Thuận, ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, một phần ấp Bào Giá, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kênh Đội 11, một phần Ấp 2, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần ấp Kinh 6, ấp Tân Bằng xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện:  Một phần Ấp 18, ấp Thanh Tùng xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

    7. Chủ Nhật, ngày 31/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Quách Phẩm, toàn bộ xã Quách Phẩm Bắc, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần Ấp 2, 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...