Tin tức & hoạt động

Tuyên truyền An toàn thông tin

Đăng bởi Vũ Văn Huân - VTCNTT | 10:38 | 20/01/2022

Tăng cường độ tin cậy cho mạng 10GE nội tỉnh

Ngày 17/01/2022 Phòng VTCNTT Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp với nhà thầu triển khai lắp đặt dự án N+1 thiết bị mạng truyền dẫn, nhằm tăng cường độ tin cậy cho mạng truyền dẫn IT 10GE nội tỉnh đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định và an toàn.

Có 9 Điện lực trực thuộc sẽ được triển khai lắp đặt thêm mới các thiết bị, Đây là dự án rất quan trọng trong công tác Chuyển đổi số của Công ty Điện lực Cà Mau năm 2022.

Trước và sau khi gắn thêm Switch mới

Tại mỗi node truyền dẫn là các Điện lực , sẽ có 2 thiết bị Switch 10 GE chạy HA. Trong đó có 1 Switch hiện hữu và 1 Switch được đầu tư thêm mới, nếu 1 trong 2 Switch bị sự cố thì đường truyền nội tỉnh của Điện lực về Công ty đảm bảo không bị gián đoạn, từ đó công tác điều hành sản xuất kinh doanh của các Điện lực ngày càng hiệu quả, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân trong tình hình mới.   

 

 


TIN LIÊN QUAN

(10:38 - 20/01/2022)

Tăng cường độ tin cậy cho mạng 10GE nội tỉnh

(10:56 - 11/12/2021)

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI TRONG BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

Trong hoạt động của mỗi đơn vị, người dùng cuối – Lãnh đạo và Nhân...

(09:48 - 11/12/2021)

'Chuyển đổi số và an toàn thông tin EVN' từ phía đối tác đồng hành

Dự hội nghị Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021 của Tập đoàn...