Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:13 | 07/05/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 10/05/2021 đến 16/05/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 10/05/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần kinh Chín Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Năm A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời .

    2. Thứ Ba, ngày 11/05/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cụm năng lượng mặt trời Huyền Trân, Thanh Phương, phường Tân Xuyên và hộ năng lượng mặt trời Huỳnh Thế Giới, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quỳnh Quãng khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp  Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Hùng Vương, Hẻm 239, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cụm năng lượng mặt trời Bền Vững, năng lượng mặt trời Phạm Bạch Đằng, năng lượng mặt trời Nguyễn Văn Chuyển, Công ty năng lượng mặt trời DNA, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    -    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1,2, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

+ Ấp Bến Bào xã Quách Phẩm Băc, huyện Đầm Dơi.

+ Toàn bộ trạm Cá Rô 1, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Làng Cad 3-4, huyện Phú Tân.

    3. Thứ Tư, ngày 12/05/2021

 • Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khầu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Rạch Nỗng Kè Nhỏ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Rạch Nỗng Kè Nhỏ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cụm năng lượng mặt trời Công ty Triều Thâm Phường 1 Cụm năng lượng mặt trời Phúc Khang, Thịnh Phát (Phường Tân Thành), năng lượng mặt trời Phúc Khang (Ấp 2 Xã Tân Thành), TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Chín Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bàu Thúi, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cụm năng lượng mặt trời Quang Tiền, Solar Đức Nhật, Hoàng Hà, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

+ Ấp Bến Bào, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần Khách Hàng kinh Cờ Trắng, ấp Cái Đôi Nhỏ, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

 Khu vực mất điện: Một phần khách hàng Kinh Đồng Năng xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    4. Thứ Năm, ngày 13/05/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau .

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 3, 4, Phường 8, TP. Cà Mau .

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Bôn, hẻm Thanh Tuyến, Phường 4, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Tạo B, ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đường Ven, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    5. Thứ Sáu, ngày 14/05/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 3; 7 Xã Khánh Tiến huyện U Minh.

+ Rạch Nỗng Kè Nhỏ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, một phần ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Văn Lâm ( từ Cống Bến Tàu A củ đến hẻm Nông Sản thực phẩm) phường 1, một phần đường TRương Phùng Xuân, Khóm 2, 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Văn Lâm (từ nước đá Thịnh Đạt đến hẻm Nông sản), khu UBND Phường 1, TP. Cà Mau.

    6. Thứ Bảy, ngày 15/05/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, 2, 4, thị trấn U Minh, Ấp 2, 5, 8, 14, xã Khánh Hòa, một phần Ấp 1, 3, 4, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây Tây, một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Kinh Ba, ấp Xẻo Lá, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần đường Lê Hồng Phong, đường Minh Phú, đường Kinh Chín Diên, đường Lộ Thạnh Điền, ấp Thạnh Điền, Kinh Huế, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, đường Ninh Bình, khu Đô thị Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Ninh Bình, khu Đô thị Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Khóm 8, Phường 8 và khu Tập thể Sở Thủy sản phường 8, TP. Cà Mau.

    7. Chủ Nhật, ngày 16/05/2021

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Hải, một phần xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Lung Ráng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, xã phú Tân, một phần kinh Làng Cá thị Trấn Cái Đôi Vàm, trạm Gò Công 1, 2, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...