Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:07 | 14/04/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 19/04/2021 đến 25/04/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 19/04/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: trạm Hải Đội 2, trạm Công ty Á Châu, Hòa Thành, trạm Công ty Tài Lộc, trạm Công ty Thành Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Ranh xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Nghiệp A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Hộ KDCT Trần Văn Bắc, thuộc ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Đứng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 15h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy C, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Su, ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Mậu Thân (từ Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ đến Thành đội), Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Rạch Mới, Ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Một phần Khóm 4, 6, 7, 8, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Lung Vinh, xã Quách Phẩm Băc, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 20/04/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Láng Trâm Tư Xa, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Trương Thoại (Kinh 12), xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 • Từ 11h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Tất Thành (từ khu đô thị Bạch Đằng đến Cầu Lương Thế Trân), khu Đô thị Hoàng Tâm, khu Đô thị Bạch Đằng, ấp Bà Điều, ấp Bào Sơn, một phần Kinh Xáng Lương Thế Trân, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong và một phần đường Nguyễn Công Trứ, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Tạo B, ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, một phần Khóm 1, Khóm 3, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 5, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Mới, một phần ấp Chủ Mía, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Khu vực mất điện: Một phần Ấp 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh.

    3. Thứ Tư, ngày 21/04/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Kinh Ba, ấp Xẻo Lá, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

+ Ấp Đầu Nai, ấp Giao Khẩu, Ấp 1 xã Tân Lộc Bắc, Ấp 1, xã Thới Bình, ấp Cái Bát, ấp Cây Sộp, ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

Từ 09h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Phú, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 22/04/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Hà Phúc Ứng (Kinh 11), xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp13, xã Khánh Lâm, một phần Ấp 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Ấp 10 (kinh 8 Điện), xã Thới Bình, Ấp 2, 3, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

+ Đường Trương Phùng Xuân (từ Cầu Rạch Rập đến Kinh Đao, Kinh 26/03), Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Ấp 19/5, Ông Bích, Rạch Bào và Ấp 1/5, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời. 

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Tràm xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Kinh 17, xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ kinh Rạch Dơi, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    5. Thứ Sáu, ngày 23/04/2021

    -    Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Xáng Phụng Hiệp khóm 6 Phường Tân Thành và ấp 6 Xã Tân Thành  TP Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh 1 tháng 6 ấp 5 Xã Tân Thành TP Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Bôn, Hẻm Thanh Tuyến phường 4 TP Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Hùng Vương, Hẻm 239 phường 7 TP Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B xã Tân Dân huyện Đầm Dơi

 • Từ 13h00 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp Bàu Sen xã Tân Duyệt huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Đường Hùng Vương (từ ngã tư đường Phan Ngọc Hiển đến ngã tư đường Bùi Thị Trường), khóm 4 Phường 5 TP Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh 90, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Minh Hà A, Minh Hà B, 12A xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Bát, ấp Cây Sộp, ấp Đường Đào,xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Minh Hà A, Minh Hà B, 12A xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Minh Hà A, Minh Hà B, 12A xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Minh Hà A, Minh Hà B, 12A xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Minh Hà A, Minh Hà B, 12A xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 10A xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 10C xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 10A xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 10A, 10B xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 15h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 24/04/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khầu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

+ Môt phần ấp Hòa Trung, Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

+ Một phần ấp Tân Tạo B, ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 2, 3, xã Khánh An, một phần Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện:  Nội bộ trạm Sở chỉ huy Thống nhất, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời, Ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 12A, ấp 12B, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, Bình Minh 1, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Ấp 8, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần  Kinh Ấp 8, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

+ Nội Ô thị trấn Năm Căn, một phần xã Lâm Hải và toàn bộ xã Đất Mới, Hàm Rồng huyện Năm Căn.

+ Một phần xã Thanh Tùng, Quách Phẩm Bắc và toàn bộ xã Quách Phẩm huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

    7. Chủ Nhật, ngày 25/04/2021

    -    Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thứ Vãi, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, Kinh Hòn, Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...