Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:50 | 23/12/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 28/12/2020

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Trường Mầm non Quỳnh Anh và Cty Thái Dương, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, ấp Tân Thời, ấp Tân Dân, ấp Tân Hiệp, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Đông, thị trấn Cái Nước, Trần Thới, huyện Cái Nước.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Khách hàng NĐ Trường Sơn 6, xã Phong Điền, Huyện Trần           Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 09h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h50 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 10h40 đến 11h20.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 13h00 đến 13h40.

    Khu vực mất điện: Ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 14h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Kinh Mới, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Công ty TNHH MTV Sơn Vân Anh, ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

          Từ 06h00 đến 17h00 - Khu vực mất điện:

- Một phần khóm 3, khóm 5, khóm Sa Phô thị trấn Năm Căn, một phần xã Đất Mới, toàn bộ xã Lâm Hải huyện Năm Căn.

- Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An, xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển.

- Một phần khóm Hàng Vịnh, một phần khóm Cái Nai, khóm 9 thị trấn Năm Căn, một phần xã Đất Mới, toàn bộ xã Hàm Rồng huyện Năm Căn, một phần xã Quách Phẩm Bắc, một phần xã Thanh Tùng, toàn bộ xã Quách Phẩm huyện Đầm Dơi.

- Toàn bộ xã Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông huyện Năm Căn.

- Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển.

- Một phần xã Lợi An, một phần khóm 7, khóm 5,thị trấn Trần văn Thời, huyện Trần Văn Thời.

- Toàn bộ xã Phong Lạc, một phần khóm 9,thị trấn Trần văn Thời, huyện Trần Văn Thời.

- Toàn bộ xã Khánh Lộc, xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 29/12/2020

- Từ 07h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Xã Trí Phải, một phần xã Trí Lực, xã Tân Phú (Trừ ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai), Ấp 2, 3, 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

  Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Thời Bình, huyện Thới Bình.   

- Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Du, đường Nguyễn Việt Khái, đường Nguyễn Thái Bình, một phần đường Ngô Gia Tự, một phần đường Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm A, Mũi Tràm B, Mũi Tràm C, Ấp   5, Ấp 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

Từ 06h00 đến 17h00 - Khu vực mất điện:

- Toàn bộ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời.

- Khu vực Sông Đốc B thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời.

- Toàn bộ xã Khánh Hải, một phần xã Khánh Hưng, khu vực Sông Đốc A thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời.

- Một phần xã Khánh Bình, một phần xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

- Toàn bộ huyện Phú Tân, ngoại trừ xã Nguyễn Việt Khái và một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần xã Phú Thuận, một phần xã Phú Mỹ, một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Toàn bộ huyện Phú Tân, ngoại trừ xã Nguyễn Việt Khái và một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần xã Phú Thuận, một phần xã Phú Mỹ, một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Toàn bộ huyện Phú Tân, ngoại trừ xã Nguyễn Việt Khái và một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần xã Phú Thuận, một phần xã Phú Mỹ, một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

    3. Thứ Tư, ngày 30/12/2020

- Từ 07h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, 12, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

    - Từ 08h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Nghiệp A, Công Nghiệp B, Công Nghiệp C, Mình Minh 2, Kinh Hảng B, Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

Từ 06h00 đến 17h00 - Khu vực mất điện:

- Một phần TT Thới Bình, xã Biển Bạch Đông, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, một phần ấp 7, 8, xã Trí Lực.Một phần xã An Xuyên và xã Hồ Thị Kỹ ,xã thới bình

- Một phần đường Kinh Giồng Kè, Kinh Bạch Ngưu, một phần đường Võ Văn Kiệt khóm 1, 2 Phường Tân Xuyên  TP Cà Mau.

- Ấp Tân Hóa , Tân Hóa A, Hòa Trung, Gành Hào 1, Gành Hào 2,  Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1 xã Hòa Tân. ấp Hòa Nam , Tân Phong B, Tân Phong xã Hòa Thành,  Khóm 7 và khóm 8 Phường 7 TP Cà Mau.

    4. Thứ Bảy, ngày 02/01/2021

    - Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, 9, 11, 12, 14, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...