Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:59 | 25/11/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 30/11/2020

    - Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong , Lộ Minh Phú, Kinh Chính Diên, Lộ Thạnh Điền, Kinh Huế, DNTN Đức Tài, khu Đông lạnh Tập đoàn Minh Phú, ấp Thạnh Điền, Ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Đường Kinh 9 Diên và một phần khu Dân cư  ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Đức, Tạ An Khương Đông và một phần xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 01/12/2020

    - Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Tư, một phần ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Huyện         Trần Văn Thời.

    - Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Mũi Tràm A, ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Thiện Năng, Khóm 3 Phường 4, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng đến ngã tư  Đường 3 Tháng 2), Khóm 7, Phường 5, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Bôn và một phấn hẻm Thanh Tuyến, Phường 4, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Thời Bình, huyện Thới Bình.   

    - Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đòn Dong, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

3. Thứ Tư, ngày 02/12/2020

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Hải Thượng Lãng Ông, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ bến xe Kiên Giang đến Cống Kinh Mới), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp Xóm Lung, Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 09h40.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Trần Hợi và một phần ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 13h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 15h00 đến 15h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời

   

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, xã Khánh An, huyện U Minh.

    - Từ 11h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, Ấp 1, 11, xã Thới Bình, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Biển, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Chà Là, ấp Biện Trượng xã Lâm Hải, ấp Phòng Hộ, ấp Trại Lưới A, Tắc Năm Căn A,  và Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    4. Thứ Năm, ngày 03/12/2020

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Trường mầm non Phổ Trí Nhân Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Khách sạn Quốc Tế, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Nhà máy xử lý rác đường Quốc Lộ 63, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DN Phước Oanh đường Quốc Lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h10 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 11h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 13h20 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 14h20 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 15h20 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    5. Thứ Sáu, ngày 04/12/2020

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân  huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    -Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, ấp Bịnh Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, Khánh An, huyện U Minh.

  6. Thứ Bảy, ngày 05/12/2020

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm (từ Lưu Bồng đến Cống Giồng Kè), Khóm 4, 5 Phường 1 và Khóm 4, 5, 6, kinh Bà Cai Di, Ông Muộn, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư đường Nguyễn Công Trứ đến Cầu Gành Hào) và một phần đường Trưng Phùng Xuân, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Thuận Tạo xã Tân Tiến, một phần ấp Hiệp Dư, Chánh Tài, Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, 7, 8, 9, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Toàn bộ xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời

    + Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    7. Chủ Nhật, ngày 06/12/2020

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Huỳnh Phi Hùng, Tạ Uyên, khu Dân cư Minh Thắng, Kinh Củi, hẻm Hoài Thu, Phường  9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Gốc, xã Viên An, toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Trí Phải, Ấp 2, 3, 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...