Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi | 16:33 | 26/11/2020

Thông tin Điện Mặt trời Áp mái tại PC Cà Mau đến ngày 26/11/2020

Tổng hợp danh sách các K/H có hệ thống năng lượng mặt trời đã vận hành thương mại tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây 

Danh sách các tuyến đường dây/trạm biến áp còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây

Danh sách các tuyến đường dây và trạm biến áp không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây

Danh sách K/H đã thỏa thuận khảo sát và các K/H đang vận hành thương mại từ 100KW trở lên tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây


TIN LIÊN QUAN

(16:33 - 26/11/2020)

Thông tin Điện Mặt trời Áp mái tại PC Cà Mau đến ngày 26/11/2020