Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 06:35 | 29/12/2015

Văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh Cà Mau

 

Xem Công văn 1558/UBND-KT ngày 07/04/2015 tại đây

Xem Công văn 5295/UBND-KT ngày 01/10/2015 tại đây


TIN LIÊN QUAN

(09:07 - 12/02/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà: 

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Cà Mau thông...