Tin tức & hoạt động

PCTT & TKCN

Tin mới new

(08:02 - 21/08/2023)

Ngành điện sẵn sàng ứng phó thiên tai

Luôn sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả các tình...

(16:07 - 14/07/2023)

PCCM- Tổ chức Diễn tập PCTT&TKCN cấp Công ty năm 2023.

(14:57 - 06/05/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO

Những năm gần đây tình hình thời tiết luôn diễn biến phức tạp, khó...