Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 10:33 | 07/01/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Ba, ngày 12/01/2021

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Lý Văn Lâm, Phường 1, TP. Cà Mau.

    + Khóm 6A, 6B thị trấn Sông Đốc, khu vực Căn cứ Tỉnh ủy, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Tư, ngày 13/01/2021

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ Cống Hội Đồng Nguyên đến điện máy Chợ Lớn), ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    + Kinh Ba, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Trung, ấp Tân Tiến, ấp Duyên Hải, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Năm, ngày 14/01/2021

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Phạm Hồng Thám, Phường 4, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Khánh An, huyện U Minh.

    4. Thứ Sáu, ngày 15/01/2021

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Đường Lộ Minh Phú, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Kinh Sáu Thước Lớn xã Khánh Lộc, một phần xã Khánh Hải, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, xã Khánh An, huyện U Minh.

    - Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 10h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Nhất, ấp Xí Nghiệp, ấp Cại Lá, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

    5. Thứ Bảy, ngày 16/01/2021

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Trần Văn Thời, Bệnh viện Dân Quân Y, Phường 6, Đường Danh Thị Tươi, Nguyễn Bính, Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Huyền Trân Công Chúa, Thoại Ngọc Hầu, Phường 5 và một phần đường Trần Hưng Đạo, Quản Lộ Phụng Hiệp, đường kinh Cái Nhúc, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Một phần xã Trần Hợi, xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Khánh Hội, Ấp 10 xã Khánh Lâm và Ấp 1, xã Khánh Tiến, một phần 6, 7, 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh

    6. Chủ Nhật, ngày 17/01/2021

    - Từ 06h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ huyện Đầm Dơi.

+ Toàn bộ huyện Ngọc Hiển.

+ Toàn bộ huyện Năm Căn.

+ Toàn bộ huyện Cái Nước.

+ Toàn bộ xã Phú Thuận, một phần xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Khóm 6A, Khóm 6B thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4 thị trấn U Minh, xã Khánh Hòa, Khánh Thuận, huyện U Minh.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(16:48 - 13/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 19/07/2021 đến 25/07/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(16:37 - 06/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 12/07/2021 đến 18/07/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(08:40 - 05/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 05/07/2021 đến 11/07/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...