Tin tức & hoạt động

Hoạt động cộng đồng

Đăng bởi | 09:25 | 21/11/2016

Hội nghị khách hàng Công ty Điện lực Cà Mau

Ngày 25/10/2016 Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2016 với sự tham dự của 140 khách hàng tiêu biểu trên địa bàn quản lý.

Ông Nguyễn Ngọc Đáng – Phó Giám đốc PC Cà Mau phát biểu tại Hội nghị, ảnh PC CM

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ điện đến khách hàng ngày càng tốt hơn, nâng mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngành Điện, trong thời gian qua PC Cà Mau đã tiến hành cải tiến hoạt động theo hướng đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cấp điện mới, phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện năng; Cải tiến các hoạt động sửa chữa, nâng cấp lưới điện với thời gian ngừng giảm cung cấp điện ngắn. Tại các Điện lực đều thực hiện niêm yết đầy đủ các quy định, quy trình liên quan đến dịch vụ khách hàng trong phòng giao dịch khách hàng. Phát huy tốt Quy chế phối hợp với các đoàn thể địa phương để góp ý đánh giá kết quả hoạt động điện lực nhằm cải tiến công tác tốt hơn.

Thực hiện 9/2016, PC Cà Mau đã giải quyết cấp điện cho 99 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian giải quyết cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 4,97 ngày/ công trình. Trước các kỳ họp Quốc hội, PC Cà Mau đều báo cáo cho Đoàn Đại biểu Quốc hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và tình hình cung cấp điện, đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn. Đăng ký tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc và giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực trên địa bàn. Đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành lưới điện, triển khai chương trình thông tin dịch vụ khách hàng nhằm phục vụ hàng ngày càng hoàn thiện hơn như: Đọc chỉ số từ xa công nghệ PLC, IFC, ghi chỉ số bằng điện thoại di động, khảo sát cấp điện bằng máy tính bảng, triển khai hóa đơn tiền điện bằng hình thức điện tử.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, Công ty Điện lực Cà Mau đã triển khai nhờ thu tiền điện qua 09 ngân hàng: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, VIB, ABBANK, DongAbank, Sacombank, và LienViet PostBank qua nhiều hình thức thu như: thu qua thẻ ATM, nhờ thu không chờ chấp nhận, ủy nhiệm chi… Về phương án cấp điện Công ty đã chuẩn bị danh sách phụ tải ưu tiên trọng điểm, phương án tiết giảm được UBND tỉnh phê duyệt. Làm việc đối với khách hàng có sản lượng từ 30.000kWh/tháng trở lên, ký biên bản thỏa thuận về cung cấp điện năm 2016. Riêng đối với khách hàng có thay đổi về công suất, sản lượng sử dụng năm 2016 thì phải ký lại phụ lục hợp đồng mua bán điện với mục đích thông báo về khả năng cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, bổ sung các điều khoản về thông tin ngừng cung cấp điện, thỏa thuận về tiết kiệm điện và tiết giảm điện khi xảy ra thiếu nguồn. Việc thông báo ngừng giảm cung cấp điện đươc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh huyện, thành phố, Báo Cà Mau, trang thông tin điện tử của Công ty (http://pccamau.evnspc.vn). Gửi thông báo bằng tin nhắn, email hoặc điện thoại trực tiếp hoặc fax đến các khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Tại hội nghị có 4 ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo PC Cà Mau giải thích thỏa đáng.

Lê Văn Tám, Huỳnh Minh Triết - PC Cà Mau


Ông Nguyễn Ngọc Đáng – Phó Giám đốc PC Cà Mau phát biểu tại Hội nghị, ảnh PC CM

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ điện đến khách hàng ngày càng tốt hơn, nâng mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngành Điện, trong thời gian qua PC Cà Mau đã tiến hành cải tiến hoạt động theo hướng đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cấp điện mới, phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện năng; Cải tiến các hoạt động sửa chữa, nâng cấp lưới điện với thời gian ngừng giảm cung cấp điện ngắn. Tại các Điện lực đều thực hiện niêm yết đầy đủ các quy định, quy trình liên quan đến dịch vụ khách hàng trong phòng giao dịch khách hàng. Phát huy tốt Quy chế phối hợp với các đoàn thể địa phương để góp ý đánh giá kết quả hoạt động điện lực nhằm cải tiến công tác tốt hơn.

Thực hiện 9/2016, PC Cà Mau đã giải quyết cấp điện cho 99 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian giải quyết cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 4,97 ngày/ công trình. Trước các kỳ họp Quốc hội, PC Cà Mau đều báo cáo cho Đoàn Đại biểu Quốc hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và tình hình cung cấp điện, đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn. Đăng ký tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc và giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực trên địa bàn. Đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành lưới điện, triển khai chương trình thông tin dịch vụ khách hàng nhằm phục vụ hàng ngày càng hoàn thiện hơn như: Đọc chỉ số từ xa công nghệ PLC, IFC, ghi chỉ số bằng điện thoại di động, khảo sát cấp điện bằng máy tính bảng, triển khai hóa đơn tiền điện bằng hình thức điện tử.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, Công ty Điện lực Cà Mau đã triển khai nhờ thu tiền điện qua 09 ngân hàng: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, VIB, ABBANK, DongAbank, Sacombank, và LienViet PostBank qua nhiều hình thức thu như: thu qua thẻ ATM, nhờ thu không chờ chấp nhận, ủy nhiệm chi… Về phương án cấp điện Công ty đã chuẩn bị danh sách phụ tải ưu tiên trọng điểm, phương án tiết giảm được UBND tỉnh phê duyệt. Làm việc đối với khách hàng có sản lượng từ 30.000kWh/tháng trở lên, ký biên bản thỏa thuận về cung cấp điện năm 2016. Riêng đối với khách hàng có thay đổi về công suất, sản lượng sử dụng năm 2016 thì phải ký lại phụ lục hợp đồng mua bán điện với mục đích thông báo về khả năng cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, bổ sung các điều khoản về thông tin ngừng cung cấp điện, thỏa thuận về tiết kiệm điện và tiết giảm điện khi xảy ra thiếu nguồn. Việc thông báo ngừng giảm cung cấp điện đươc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh huyện, thành phố, Báo Cà Mau, trang thông tin điện tử của Công ty (http://pccamau.evnspc.vn). Gửi thông báo bằng tin nhắn, email hoặc điện thoại trực tiếp hoặc fax đến các khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Tại hội nghị có 4 ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo PC Cà Mau giải thích thỏa đáng.

Lê Văn Tám, Huỳnh Minh Triết - PC Cà Mau

Ông Nguyễn Ngọc Đáng – Phó Giám đốc PC Cà Mau phát biểu tại Hội nghị, ảnh PC CM

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ điện đến khách hàng ngày càng tốt hơn, nâng mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngành Điện, trong thời gian qua PC Cà Mau đã tiến hành cải tiến hoạt động theo hướng đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cấp điện mới, phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện năng; Cải tiến các hoạt động sửa chữa, nâng cấp lưới điện với thời gian ngừng giảm cung cấp điện ngắn. Tại các Điện lực đều thực hiện niêm yết đầy đủ các quy định, quy trình liên quan đến dịch vụ khách hàng trong phòng giao dịch khách hàng. Phát huy tốt Quy chế phối hợp với các đoàn thể địa phương để góp ý đánh giá kết quả hoạt động điện lực nhằm cải tiến công tác tốt hơn.

Thực hiện 9/2016, PC Cà Mau đã giải quyết cấp điện cho 99 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian giải quyết cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 4,97 ngày/ công trình. Trước các kỳ họp Quốc hội, PC Cà Mau đều báo cáo cho Đoàn Đại biểu Quốc hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và tình hình cung cấp điện, đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn. Đăng ký tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc và giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực trên địa bàn. Đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành lưới điện, triển khai chương trình thông tin dịch vụ khách hàng nhằm phục vụ hàng ngày càng hoàn thiện hơn như: Đọc chỉ số từ xa công nghệ PLC, IFC, ghi chỉ số bằng điện thoại di động, khảo sát cấp điện bằng máy tính bảng, triển khai hóa đơn tiền điện bằng hình thức điện tử.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, Công ty Điện lực Cà Mau đã triển khai nhờ thu tiền điện qua 09 ngân hàng: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, VIB, ABBANK, DongAbank, Sacombank, và LienViet PostBank qua nhiều hình thức thu như: thu qua thẻ ATM, nhờ thu không chờ chấp nhận, ủy nhiệm chi… Về phương án cấp điện Công ty đã chuẩn bị danh sách phụ tải ưu tiên trọng điểm, phương án tiết giảm được UBND tỉnh phê duyệt. Làm việc đối với khách hàng có sản lượng từ 30.000kWh/tháng trở lên, ký biên bản thỏa thuận về cung cấp điện năm 2016. Riêng đối với khách hàng có thay đổi về công suất, sản lượng sử dụng năm 2016 thì phải ký lại phụ lục hợp đồng mua bán điện với mục đích thông báo về khả năng cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, bổ sung các điều khoản về thông tin ngừng cung cấp điện, thỏa thuận về tiết kiệm điện và tiết giảm điện khi xảy ra thiếu nguồn. Việc thông báo ngừng giảm cung cấp điện đươc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh huyện, thành phố, Báo Cà Mau, trang thông tin điện tử của Công ty (http://pccamau.evnspc.vn). Gửi thông báo bằng tin nhắn, email hoặc điện thoại trực tiếp hoặc fax đến các khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Tại hội nghị có 4 ý kiến đóng góp đã được lãnh đạo PC Cà Mau giải thích thỏa đáng.

Lê Văn Tám, Huỳnh Minh Triết - PC Cà Mau


TIN LIÊN QUAN

(09:24 - 27/09/2021)

Thanh toán hóa đơn Điện bằng Ví Trả Sau không lo mất phí

Thanh toán hóa hơn trước, trả sau với Ví Trả Sau, là sản...

(13:44 - 03/03/2021)

VNPT MEDIA Chương trình khuyến mại từ ngày 23/02/2021 đến ngày 31/3/2021

Quý khách vui lòng xem tại đây

(10:56 - 07/01/2021)

Thắp sáng đường quê" -Xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình “Tri ân khách hàng” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh...

(09:48 - 25/12/2020)

Điện lực Phú Tân hưởng ứng "Tháng tri ân khách hàng" năm 2020

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020) và...

(16:57 - 21/10/2019)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2019

Nhằm Tri ân Khách hàng dùng điện, hàng năm Tổng công ty Điện lực miền tổ chức Chương trình khuyến...

(16:53 - 21/10/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau Tri ân khách hàng năm 2019

(14:27 - 12/12/2018)

ĐIỆN LỰC ĐẦM DƠI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018

Thực hiện chủ trương của EVN SPC và sự chỉ đạo trực tiếp từ Công ty Điện lực Cà Mau về việc đẩy...

(10:15 - 05/10/2018)

Chương trình "Tri ân khách hàng – Thanh toán tiền điện qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Tiện lợi – Miễn phí – Nhận quà" năm 2018

Triển khai chương trình khuyến mại “Tri ân khách hàng – Thanh toán tiền điện qua...

(14:55 - 26/12/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình Quay số trúng thưởng - Tri ân khách hàng 2017

(14:55 - 26/12/2017)

ĐIỆN LỰC ĐẦM DƠI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2017

Thực hiện chủ trương của EVN SPC và sự chỉ đạo trực tiếp từ Công ty Điện lực Cà Mau về việc đẩy...