Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 12:50 | 23/06/2015

Công ty Điện lực Cà Mau hướng dẫn trình tự mua điện cho quý khách hàng mua điện trung áp

 

 

Công ty Điện lực Cà Mau thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.
Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực hoặc số điện thoại tại:
01.  Điện lực TP Cà Mau: 07803.700.807
02.  Điện lực Cái Nước: 07803.760.760
03.  Điện lực Năm Căn: 07803.876.205
04.  Điện lực Trần Văn Thời: 07803.895.895
05.  Điện lực U Minh: 07802.247.000
06.  Điện lực Đầm Dơi: 07803.508.508
07.  Điện lực Thới Bình: 07803.610.611
08.  Điện lực  Phú Tân: 07802.248.666
09.  Điện lực Ngọc Hiển: 07802.244.700

Xem quyết định 2958/QĐ-EVN SPC của Tổng Cty Điện lực miền Nam tại đây

Xem quyết định 2956/QĐ-PCCM của Cty Điện lực Cà Mau tại đây

Lưu đồ cấp điện trung áp xem tại đây

BM 01 Giấy đề nghị mua điện

BM 02 Biểu đồ phụ tải

BM 03 Biên nhận hồ sơ va hẹn khảo sát

BM 04 Phương án cấp điện

BM 05 Thỏa thuận đấu nối

Biên bản nghiệm thu xây lắp hoàn thành

Biên bản nghiệm thu Kỹ thuật

Biên bản nghiệm thu đóng điện

Hướng dẫn giấy đề nghị mua điện

Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện

Hồ sơ đề nghị cấp điện:

Khách hàng có nhu cầu mua điện từ lưới điện trung áp, đề nghị chuẩn bị các hồ sơ như sau:

  1. Giấy đề nghị mua điện theo mẫu hoặc công văn đề nghị mua điện.
  2. Một (01) bản sao có công chứng hoặc chứng thực của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

Trong các giấy tờ, như Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).

  1. Một bản sao có công chứng hoặc chứng thực của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt.

-       Trong các giấy tờ, như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

-       Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi mua điện từ lưới phân phối có tổng công suất máy biến áp từ 50 kVA trở lên phải có Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp.

-       Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên phải đăng ký Biểu đồ phụ tải điển hình ngày và thông số sử dụng điện theo mẫu.

  1. Hồ sơ liên quan đến đấu nối theo quy định của Bộ Công Thương gồm:

-       Dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối trong 05 năm tiếp theo (nếu có), trong đó nêu cụ thể số liệu theo từng năm gồm: Công suất tác dụng, công suất phản kháng, điện năng tiêu thụ trung bình ngày/tháng/năm.

-       Bản đồ địa lý tỷ lệ 1:50000 có đánh dấu vị trí của khách hàng có nhu cầu đấu nối, phần lưới điện phân phối của Đơn vị phân phối điện và vị trí điểm đấu nối; Đối với khu vực thành phố, thị xã, bản đồ địa lý tỷ lệ 1:10000.

-       Sơ đồ bố trí mặt bằng tỷ lệ 1:200 hoặc 1:500 mô tả vị trí các tổ máy phát, máy biến áp, các toà nhà, vị trí đấu nối;

-       Cung cấp kế hoạch dự kiến xây dựng các công trình bao quanh trạm biến áp, tổ máy phát điện, công trình xây dựng, điểm đấu nối với tỷ lệ 1:200 hoặc 1:500 (nếu có).

-       Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối

-       Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối.

 

 

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

                              (đối với khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện trung áp)

Kính gửi: Điện lực………………….

Tên cơ quan/cá nhân đăng ký mua điện:………….................................................(1).

Đại diện là ông (bà): .....................................Chức danh :........................................(2).

Số CMND/Passport................do Công an ……....……cấp ngày….tháng.....năm......... (3)

Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):.....................(4);

Số Fax................................. ; Email………...................……...........................(5)

Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (6)

Địa chỉ giao dịch:....................................; mã số thuế:...........................................(7).

Họ, tên người đại diện đăng ký mua điện:…………………………………………(8)

Số CMND: ..............do Công an ……....……cấp ngày….tháng.....năm............(9)

Theo Giấy uỷ quyền số……….ngày ...tháng…năm……của..................................(10)

Đề nghị mua điện 1 pha    £ ; 3 pha     £ 

Công suất đăng ký sử dụng : ……………kW.

Mục đích sử dụng điện:..........................................................................................

Địa điểm đăng ký sử dụng điện: :...................................................................

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện    £; Đang dùng công tơ chung £

Đính kèm Biểu đồ phụ tải điển hình ngày và thông số sử dụng điện £  (11)

Đề nghị thuê ngành điện thực hiện……………………………………………(12)

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

Nhóm

thiết bị

Công suất

(kW)

Số lượng

Hệ số đồng thời

Thời gian sử dụng

Tổng công suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày)

Từ..... đến....

Tổng

1.............

2............

3.............

4.............

5.............

6.............

7.............

8.............

9.............

10...........

             

                                                                        ........., ngày..........tháng..........năm...........

                                                                                Bên mua điện (13)

                                                                                      (ký, ghi rõ họ và tên)

 

HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN:

(1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện;

(2): Ghi thông tin của người đại diện theo pháp luật của cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện (không áp dụng đối với trường hợp mua điện là cá nhân).

(3): Ghi thông tin của người đại diện theo pháp luật của cơ quan/tổ chức mua điện. Trường hợp mua điện là cá nhân thì ghi thông tin của cá nhân mua điện.

(4), (5), (6), (7): Ghi thông tin để cung cấp dịch vụ và đưa vào Hợp đồng mua bán điện. Trường hợp mua điện là cơ quan/tổ chức phải ghi đầy đủ thông tin. Trường hợp mua điện là cá nhân, khuyến khích khách hàng cung cấp thông tin để cung cấp dịch vụ  nhưng không bắt buộc.

(8), (9), (10): Ghi đầy đủ thông tin của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện mua điện không phải là người đại diện theo pháp luật của cơ quan/tổ chức mua điện (không áp dụng đối với trường hợp mua điện là cá nhân). Riêng mục (9) Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của cơ quan/tổ chức cho người đại diện mua điện.

(11): Chỉ áp dụng đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  có công suất đăng ký sử dụng từ 40kW trở lên và thực hiện theo mẫu 02. Khách hàng có thể nộp mẫu này cùng lúc với đơn đề nghị cấp điện hoặc nộp bổ sung  trước lúc thực hiện Thỏa thuận đấu nối

(12): Ghi cụ thể nội dung khách hàng đề nghị ngành điện thực hiện dịch vụ như: Tư vấn thiết kế/thi công/Giám sát thi công/hoặc thực hiện trọn gói (Khách hàng thuê ngành điện thực hiện dịch vụ thiết kế, thi công, cung cấp vật tư thiết bị, giám sát thi công. Riêng việc thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục của địa phương: xác nhận phù hợp quy hoạch; thỏa thuận vị trí đặt trạm, hướng tuyến, vị trí trồng trụ điện; xin Giấy phép thi công, đào đường; cam kết về môi trường…đền bù, giải phóng mặt bằng; ngành điện sẽ giúp khách hàng làm hồ sơ và hướng dẫn khách hàng để khách hàng làm việc với các cơ quan và cá nhân liên quan thực hiện).

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(09:07 - 12/02/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà: 

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Cà Mau thông...

(13:45 - 21/03/2019)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019

(16:14 - 26/10/2018)

Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương

(16:10 - 26/10/2018)

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014

(16:08 - 26/10/2018)

Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014

(09:20 - 04/12/2017)

Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/12/2017