Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 00:17 | 15/01/2013

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012

Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 22/12/2012. Cụ thể:

* Các ngành sản xuất

STT

Đối tượng áp dụng giá

Giá bán điện (đ/kWh)

1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

a) Giờ bình thường

1.217

b) Giờ thấp điểm

754

c) Giờ cao điểm

2.177

2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

a) Giờ bình thường

1.243

b) Giờ thấp điểm

783

c) Giờ cao điểm

2.263

3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 KV

a) Giờ bình thường

1.286

b) Giờ thấp điểm

812

c) Giờ cao điểm

2.335

4

Cấp điện áp dưới 6 kV

a) Giờ bình thường

1.339

b) Giờ thấp điểm

854

c) Giờ cao điểm

2.421

* Bơm nước tưới tiêu:

STT

Cấp điện áp

Giá bán điện (đ/kWh)

1

Từ 6 kV trở lên

a) Giờ bình thường

1.142

b) Giờ thấp điểm

596

c) Giờ cao điểm

1.660

2

Dưới 6 kV

a) Giờ bình thường

1.199

b) Giờ thấp điểm

625

c) Giờ cao điểm

1.717


* Các đối tượng hành chính, sự nghiệp:

STT

Đối tượng áp dụng giá

Giá bán điện (đ/kWh)

1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.315

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

1.401

2

Chiếu sáng công cộng

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.430

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

1.516

3

Đơn vị hành chính, sự nghiệp

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.458

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

1.516

 

* Điện cho kinh doanh:

STT

Cấp điện áp

Giá bán điện (đ/kWh)

1

Từ 22 kV trở lên

a) Giờ bình thường

2.004

b) Giờ thấp điểm

1.142

c) Giờ cao điểm

3.442

2

Từ 6 kV đến dưới 22 kV

a) Giờ bình thường

2.148

b) Giờ thấp điểm

1.286

c) Giờ cao điểm

3.557

3

Dưới 6 kV

a) Giờ bình thường

2.177

b) Giờ thấp điểm

1.343

c) Giờ cao điểm

3.715


* Điện sinh hoạt bậc thang:

STT Mức sử dụng của một hộ gia đình
trong tháng
Giá bán điện
(đ/kWh)
1 Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) 993
2 Cho kWh từ 0– 100 (cho hộ thông thường) 1.350
3 Cho kWh từ 101 – 150 1.545
4 Cho kWh từ 151 – 200 1.947
5 Cho kWh từ 201 – 300 2.105
6 Cho kWh từ 301 – 400 2.249
7 Cho kWh từ 401 trở lên 2.307* Trong đó:

1. Giờ bình thường:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật:
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2. Giờ cao điểm:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

3. Giờ thấp điểm:
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.

TIN LIÊN QUAN

(09:07 - 12/02/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà: 

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Cà Mau thông...

(13:45 - 21/03/2019)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019

(16:14 - 26/10/2018)

Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương

(16:10 - 26/10/2018)

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014

(16:08 - 26/10/2018)

Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014

(09:20 - 04/12/2017)

Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/12/2017