TIN LIÊN QUAN

(03:50 - 03/11/2015)

Chủ đề VHDN PC CÀ MAU của quý IV: (chủ đề 1)

“Gia đình EVN trên thuận, dưới hòa”. Toàn thể CBCNV trong phòng thực hiện tôn chỉ của EVN, EVN...

(06:37 - 02/11/2015)

Khi thợ điện là dân vận khéo

Ngày 15/9/2015, 05 thành viên của đội Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) đã tham dự cuộc thi...

(04:01 - 02/11/2015)

Hội thi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Ngày 03 tháng 10 năm 2015 Chi đoàn Công ty Điện lực Cà Mau đã tham dự cuộc thi “Tìm hiểu,...