Quá trình hình thành phát triển Tổng Công ty Điện lực miền Nam


DSC_0060

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/1975 – 7/1976

Tháng 04/1975 – 07/1975: Tiếp quản

Tiểu Ban Quân quản công nghiệp thuộc Ủy ban Quân quản Thành phố tiếp quản Công ty Điện

lực Việt Nam (CĐV); đoàn gồm 61 đồng chí.

Tháng 8/1975 – 7/1976: TỔNG CỤC ĐIỆN LỰC

Tháng 8/1975 Tổng cục Điện lực được thành lập, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Quảng

Trị vào tới Minh Hải.

 • Tổng Cục trưởng: Đồng chí Lê Ba, nguyên Thứ trưởng Bộ Điện và Than.
 • Tổng Cục phó:

- Đồng chí Trương Văn Đẩu, nguyên Chánh văn phòng Bộ Điện và Than;

- Đồng chí Đặng Văn Tỷ, nguyên Trưởng Ban kiến thiết Nhà máy cơ khí trung tâm Cẩm Phả, Tổng Công ty Than;

- Đồng chí Nguyễn Tế, nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc;

- Đồng chí Nguyễn Quang Chước, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xây lắp đường dây và Trạm thuộc Bộ Điện và Than.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 8/1976 – 4/1981: CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Ngày 7/8/1976 Bộ Trưởng Bộ Điện và Than ra Quyết định số 1592/QĐ-TCCB.3 về việc đổi tên Tổng cục Điện lực thành Công ty Điện lực Miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Thuận Hải, Lâm Đồng đến Minh Hải.

 • Giám đốc:

- Đồng chí Trương Văn Đẩu (8/1976 – 2/1977):· Đồng chí Lê Ba về làm Thứ trưởng Bộ Điện và Than, sau mất vì tai nạn máy bay; tháng 3/1977 đồng chí Trương Văn Đẩu chuyển sang Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (đã mất).

- Đồng chí Phạm Khai (3/1977 – 5/1978), nguyên Thứ trưởng Bộ Điện và Than, đến tháng 5/1978 trở về làm Thứ trưởng Bộ Điện và Than kiêm Trưởng Ban Kiến thiết Thủy điện Hòa Bình, sau là Bộ trưởng và nghỉ hưu (đã mất năm 2005).

 • Phó Giám đốc:

- Đồng chí Nguyễn Tế (8/1976 - 6/1985): tháng 7/1985 đồng chí Tế chuyển sang làm giám đốc Công ty Khảo sát thiết kế Điện 2 (đã mất năm 2002).

- Đồng chí Đặng Văn Tỷ (8/1976 - 7/1978, đã mất năm 2003).

- Đồng chí Nguyễn Quang Chước (8/1976 - 7/1978); tháng 8/1978 chuyển sang làm giám đốc Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 2, nghỉ hưu (đã mất năm 1995).

- Đồng chí Trần Gia Tung (8/1976 - 6/1987, đã mất năm 2001).

- Đồng chí Trương Ngọc Ấn (1980 – 1985, đã mất năm 2000).

THỜI KỲ TỪ THÁNG 5/1981 – 3/2010: CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2

Tháng 5/1981 – 3/1995

Ngày 9/5/1981 Công ty Điện lực Miền Nam được đổi tên thành Công ty Điện lực 2 theo Quyết định số 15/ĐL/TCCB.3 của Bộ Trưởng Bộ Điện lực. Ngày 7/4/1993, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147-TTg về việc thành lập lại Công ty Điện lực 2 trực thuộc Bộ Năng lượng.

Do một số tỉnh được tách ra, nhiều Sở Điện lực được tách ra và thành lập lại như : Sở Điện lực Vĩnh Long và Sở Điện lực Trà Vinh tách ra từ Sở Điện lực Cửu Long (3/1992), Sở Điện lực Ninh Thuận và Sở Điện lực Bình Thuận tách ra từ Sở Điện lực Thuận Hải (3/1992), Sở Điện lực Sóc Trăng tách ra từ Sở Điện lực Hậu Giang (3/1992).

 • Giám đốc: Ông Bùi Văn Lưu (5/1981 - 4/1995).
 • Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tế (đã mất năm 2002), Ông Trương Ngọc Ấn (đã mất năm 2000), Ông Trần Gia Tung (đã mất năm 2001), Ông Võ Minh Bổn (1/1984 - 9/1992): nghỉ hưu, (đã mất năm 2000), Ông Vũ Huy Ái (6/1985 - 4/1997, đã mất năm 2009), Ông Phạm Văn Bính (10/1987 - 5/1995, đã mất năm 2009), Ông Trần Trọng Quyết (4/1988 - 4/1995, tháng 5/1995 đồng chí chuyển sang làm Trưởng Ban Quản lý dự án các Nhà máy điện Phú Mỹ - Bà Rịa, đã nghỉ hưu), Ông Nguyễn Văn Thận (9/1992 - 7/1995, tháng 8/1995 đồng chí chuyển sang làm Trưởng Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam, đã nghỉ hưu).

Tháng 4/1995 – 03/2010

Ngày 1/4/1995, Công ty Điện lực 2 được thành lập lại, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam); phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở lĩnh vực quản lý các nhà máy thủy điện nhỏ và các cụm Diesel phát điện, quản lý lưới điện phân phối đến 110 kV, kinh doanh bán điện ở các tỉnh phía Nam trừ Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tách ra từ năm 1995 và hiện nay đổi tên thành Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) và tỉnh Đồng Nai (Công ty Điện lực Đồng Nai tách ra từ năm 1999 và hiện này là Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai).

Điện lực Bình Phước và Điện lực Bình Dương tách ra từ Điện lực Sông Bé (3/1997), Điện lực Bạc Liêu và Điện lực Cà Mau tách ra từ Điện lực Minh Hải (3/1997), Điện lực Hậu Giang và Điện lực Thành phố Cần Thơ tách ra từ Điện lực Cần Thơ (2/2004).

Các nhà máy điện công suất lớn, Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (tên cũ là Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3), Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam (tên cũ là Ban Quản lý Dự án nguồn và lưới điện), Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí (tên cũ là Trường Trung Học điện 2) tách ra trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập Đoàn Điện lực Việt Nam). Nhà máy điện Chợ Quán chuyển giao cho Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam chuyển giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Thành lập mới Ban Quản lý dự án lưới điện năm 1995, Ban Quản lý dự án ADB (2000), Ban Quản lý dự án NLNT KVMN năm 1999 và sau đó 3 Ban Quản lý dự án này đã sát nhập lại để thành lập Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam năm 2007. Khách sạn Điện lực Vũng Tàu được tách ra để thành lập Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu, Khách sạn du lịch Điện lực 2 và sau đó chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực năm 2006. Thành lập Xí nghiệp điện Cao thế Miền Nam năm 2006.

 • Giám đốc: Ông Phạm Văn Bính (5/1995 - 6/1998; đã mất năm 2009), Ông Nguyễn Văn Giàu (7/1998 - 4/2003), Ông Nguyễn Thành Duy (5/2003 đến nay).
 • Phó Giám đốc: Ông Vũ Huy Ái (đã mất năm 2009), Ông Lê Minh Hoàng (8/1995 - 6/1998), Ông Ngô Bá Trắc (11/1995 - 4/1998), Ông Nguyễn Tiến Hải (7/2003· - 10/2005), Ông Nguyễn Văn Bình (11/2006 đến nay), Ông Hồ Quang Ái· (11/2006 đến nay), Ông Phạm Ngọc Lễ (5/1998 đến nay), Nguyễn Văn Hợp (8/2000 đến nay).

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam được thành lập theo Văn bản số 60/TTg-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng Công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 15 Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty, 20 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện Miền Nam, Công ty Lưới điện Cao thế Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam và Công ty Viễn thông & Công nghệ thông tin Điện lực Miền Nam.

 • Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Duy
 • Phó Tổng Giám đốc: Ông Hồ Quang Ái, Ông Nguyễn Văn Bình, Ông Nguyễn Văn Hợp, Ông Phạm Ngọc Lễ, Ông Khương Văn Quá.
 • Kiểm soát viên: Ông Hoàng Minh Dũng (Kiểm soát viên trưởng - chuyên trách), Ông Thạch Văn Năng (Kiểm soát viên không chuyên trách)