Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 05 năm 2021

xin quý khách vui lòng xem tại đây

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 (14:26 - 04/06/2021)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2021 (16:40 - 05/05/2021)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 03 năm 2021 (15:35 - 05/04/2021)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 02 năm 2021 (15:24 - 04/03/2021)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 01 năm 2021 (10:39 - 09/02/2021)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2020 (15:18 - 08/01/2021)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2020 (10:46 - 04/12/2020)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2020 (15:43 - 05/11/2020)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 09 năm 2020 (10:15 - 06/10/2020)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 08 năm 2020 (09:28 - 08/09/2020)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 07 năm 2020 (15:04 - 04/08/2020)
   TCBC: XUẤT HIỆN THÔNG TIN QUẢNG CÁO GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI (09:05 - 28/07/2020)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 06 năm 2020 (14:33 - 07/07/2020)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 05 năm 2020 (08:22 - 05/06/2020)
   Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2020 (14:40 - 06/05/2020)

Đầu trang