Trang chủ Thông tin MTMN Thông tin đấu nối điện Mặt trời mái nhà
 

Thông tin Điện Mặt trời Áp mái tại PC Cà Mau đến ngày 26/11/2020

Tổng hợp danh sách các K/H có hệ thống năng lượng mặt trời đã vận hành thương mại tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây 

Danh sách các tuyến đường dây/trạm biến áp còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây

Danh sách các tuyến đường dây và trạm biến áp không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây

Danh sách K/H đã thỏa thuận khảo sát và các K/H đang vận hành thương mại từ 100KW trở lên tới 20-11-2020 Vui lòng xem tại đây

In      Trở về
 
Các Thông tin đấu nối điện Mặt trời mái nhà đã đưa
   Thông tin về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà. (15:06 - 26/08/2020)

Đầu trang