Trang chủ Thông tin giá điện Tham khảo giá điện
 

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà: 

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà tính đến tháng 02/2020: 

+ Thành phố Cà Mau: Phường 2, Phường 5

Xin thông báo đến quý khách hàng được biết!

In      Trở về
 
Các Tham khảo giá điện đã đưa
   THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 (13:45 - 21/03/2019)
   Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương (16:14 - 26/10/2018)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 (16:10 - 26/10/2018)
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 (16:08 - 26/10/2018)
   Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/12/2017 (09:20 - 04/12/2017)
   Biểu giá bán điện kể từ ngày 16/03/2015 (03:57 - 17/03/2015)
   Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/06/2014 (09:53 - 04/06/2014)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/08/2013 (07:48 - 07/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:17 - 15/01/2013)
   Biểu giá điện từ ngày 01/07/2012 (01:10 - 21/09/2012)
   Thông báo tăng giá điện ngày 20/12/2011 theo thông tư số 42/2011/TT-BTC (09:22 - 22/12/2011)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (03:44 - 31/03/2011)

Đầu trang