Trang chủ Tin tức Tin tức và sự kiện
 

ĐIỆN LỰC ĐẦM DƠI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP CHỐNG QUÁ TẢI NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP

Huyện Đầm Dơi là huyện giàu tiềm năng về kinh tế thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm đứng đầu trong tỉnh Cà Mau. Kinh tế thủy sản được huyện xác định là mũi nhọn trong quá trình phát triển huyện. Những năm qua, kinh tế thủy sản của Đầm Dơi có bước chuyển rất mạnh mẽ, đạt tăng trưởng 7 - 8%/năm, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung đối với kinh tế của tỉnh, với hơn 40.000 khách hàng sử dụng điện, sản lượng điện hàng năm tăng 20% thương phẩm 3 tháng đầu năm 2015 là: 10.624.745 kWh tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. 


nuoitomcamau02ao tôm tại Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Trong đó nuôi tôm công nghiệp phát triển kinh tế là nhu cầu thiết thực của người dân, những năm qua phong trào nuôi tôm trên địa bàn Đầm Dơi phát triển rất mạnh, người dân nuôi tôm chủ yếu mang tính tự phát không tuân theo quy hoạch, do đó ngành điện luôn bị động trong việc cung cấp điện. Phần lớn người dân tự kéo điện sinh hoạt sau công tơ ra ao nuôi tôm để chạy mô tơ quạt nước, đường dây câu kéo mất an toàn, dẫn đến hệ thống lưới điện thường xuyên bị quá tải trên 200 trạm biến áp đang đầy và quá tải, hàng chục trạm thường xuyên bị đứt chì FCO và bật CB bảo vệ thậm chí cháy máy biến áp, gây tổn thất rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đặt biệt trạm 110kV Đầm Dơi cũng đã đầy tải.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện nuôi tôm ngày một tăng cao, đặc biệt là vụ nuôi tôm của các tháng tiếp theo trong năm 2015, Điện lực Đầm Dơi- Công ty Điện lực Cà Mau đã và đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài từng bước cấp điện ổn định và an toàn cho người dân như:
- Từ nhiều nguồn vốn huy động năm 2014, Điện lực Đầm Dơi đã cải tạo sửa chữa và đầu tư nâng cấp tổng cộng 58,3 km đường dây trung, hạ thế và nâng công suất 63 trạm/1.575kVA nhằm tăng cường khả năng truyền tải, công suất, nâng cao độ tin cậy cấp điện cho các khu vực nuôi tôm huyện Đầm Dơi với tổng mức đầu tư là 39,5 tỷ đồng.
- Điện lực đã tăng cường công suất 70 trạm biến áp với công suất 2.625kVA và luân chuyển 53 trạm bị quá tải từ nơi này sang nơi khác nhằm hạn chế quá tải các trạm và đảm bảo cấp điện liên tục cho người dân yên tâm sản xuất.
- Trực tiếp tư vấn và vận động các khách hàng có nhu cầu sử dụng điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tự đầu tư lắp trạm biến áp riêng để sử dụng, nhằm chủ động trong sản xuất (không sử dụng điện từ các trạm biến áp công cộng để chạy mô tơ quạt nước phục vụ nuôi tôm). Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục cho các hộ dân lân cận cũng như tránh sự cố hư hỏng đường dây, thiết bị do quá tải gây ra, hiện nay đã có 95 khách hàng tự nguyện đầu tư lắp đặt trạm biến áp riêng với tổng giá trị đầu tư 7,125 tỷ đồng. Với giải pháp đó đã góp phần rất lớn trong việc giảm quá tải cục bộ tại các trạm biến áp công cộng trên địa bàn huyện Đầm Dơi.
Để giải cơn khát điện, do nuôi tôm công nghiệp phát triển quá mạnh, bùng phát là bài toán khó, bởi ngành Điện và địa phương chưa thể đáp ứng nguồn

 

Huyện Đầm Dơi là huyện giàu tiềm năng về kinh tế thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm đứng đầu trong tỉnh Cà Mau. Kinh tế thủy sản được huyện xác định là mũi nhọn trong quá trình phát triển huyện. Những năm qua, kinh tế thủy sản của Đầm Dơi có bước chuyển rất mạnh mẽ, đạt tăng trưởng 7 - 8%/năm, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung đối với kinh tế của tỉnh, với hơn 40.000 khách hàng sử dụng điện, sản lượng điện hàng năm tăng 20% thương phẩm 3 tháng đầu năm 2015 là: 10.624.745 kWh tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014.


Trong đó nuôi tôm công nghiệp phát triển kinh tế là nhu cầu thiết thực của người dân, những năm qua phong trào nuôi tôm trên địa bàn Đầm Dơi phát triển rất mạnh, người dân nuôi tôm chủ yếu mang tính tự phát không tuân theo quy hoạch, do đó ngành điện luôn bị động trong việc cung cấp điện. Phần lớn người dân tự kéo điện sinh hoạt sau công tơ ra ao nuôi tôm để chạy mô tơ quạt nước, đường dây câu kéo mất an toàn, dẫn đến hệ thống lưới điện thường xuyên bị quá tải trên 200 trạm biến áp đang đầy và quá tải, hàng chục trạm thường xuyên bị đứt chì FCO và bật CB bảo vệ thậm chí cháy máy biến áp, gây tổn thất rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đặt biệt trạm 110kV Đầm Dơi cũng đã đầy tải.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện nuôi tôm ngày một tăng cao, đặc biệt là vụ nuôi tôm của các tháng tiếp theo trong năm 2015, Điện lực Đầm Dơi- Công ty Điện lực Cà Mau đã và đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài từng bước cấp điện ổn định và an toàn cho người dân như:
- Từ nhiều nguồn vốn huy động năm 2014, Điện lực Đầm Dơi đã cải tạo sửa chữa và đầu tư nâng cấp tổng cộng 58,3 km đường dây trung, hạ thế và nâng công suất 63 trạm/1.575kVA nhằm tăng cường khả năng truyền tải, công suất, nâng cao độ tin cậy cấp điện cho các khu vực nuôi tôm huyện Đầm Dơi với tổng mức đầu tư là 39,5 tỷ đồng.
- Điện lực đã tăng cường công suất 70 trạm biến áp với công suất 2.625kVA và luân chuyển 53 trạm bị quá tải từ nơi này sang nơi khác nhằm hạn chế quá tải các trạm và đảm bảo cấp điện liên tục cho người dân yên tâm sản xuất.
- Trực tiếp tư vấn và vận động các khách hàng có nhu cầu sử dụng điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tự đầu tư lắp trạm biến áp riêng để sử dụng, nhằm chủ động trong sản xuất (không sử dụng điện từ các trạm biến áp công cộng để chạy mô tơ quạt nước phục vụ nuôi tôm). Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục cho các hộ dân lân cận cũng như tránh sự cố hư hỏng đường dây, thiết bị do quá tải gây ra, hiện nay đã có 95 khách hàng tự nguyện đầu tư lắp đặt trạm biến áp riêng với tổng giá trị đầu tư 7,125 tỷ đồng. Với giải pháp đó đã góp phần rất lớn trong việc giảm quá tải cục bộ tại các trạm biến áp công cộng trên địa bàn huyện Đầm Dơi.
Để giải cơn khát điện, do nuôi tôm công nghiệp phát triển quá mạnh, bùng phát là bài toán khó, bởi ngành Điện và địa phương chưa thể đáp ứng nguồn vốn để xây dựng nâng cấp (hệ thống lưới điện, trạm biến áp…) đưa điện lưới đến các vùng nuôi tôm trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, với việc tích cực chuẩn bị các giải pháp cấp điện nêu trên và điện lực phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn, sử dụng điện quá công suất đăng ký ban đầu để không ảnh hưởng đến quản lý vận hành lưới điện. Điện lực Đầm Dơi sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu điện phục vụ nuôi tôm của người dân trong năm 2015./.

 

vốn để xây dựng nâng cấp (hệ thống lưới điện, trạm biến áp…) đưa điện lưới đến các vùng nuôi tôm trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, với việc tích cực chuẩn bị các giải pháp cấp điện nêu trên và điện lực phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn, sử dụng điện quá công suất đăng ký ban đầu để không ảnh hưởng đến quản lý vận hành lưới điện. Điện lực Đầm Dơi sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu điện phục vụ nuôi tôm của người dân trong năm 2015./.

 

Phan Minh Hùng

Huyện Đầm Dơi là huyện giàu tiềm năng về kinh tế thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm đứng đầu trong tỉnh Cà Mau. Kinh tế thủy sản được huyện xác định là mũi nhọn trong quá trình phát triển huyện. Những năm qua, kinh tế thủy sản của Đầm Dơi có bước chuyển rất mạnh mẽ, đạt tăng trưởng 7 - 8%/năm, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung đối với kinh tế của tỉnh, với hơn 40.000 khách hàng sử dụng điện, sản lượng điện hàng năm tăng 20% thương phẩm 3 tháng đầu năm 2015 là: 10.624.745 kWh tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014.

 

In      Trở về
 
Các Tin tức và sự kiện đã đưa
   PC Cà Mau cung cấp nguồn điện phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là (07:07 - 19/12/2013)
   Hành trình 10 năm đưa điện về vùng nông thôn Cà Mau (02:11 - 21/11/2013)
   Nâng cấp lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp (02:09 - 21/11/2013)
   Sử dụng điện hiệu quả: 'Nâng bước' tôm xuất khẩu (03:01 - 30/08/2013)
   Vinh dự nghề khảo sát (02:42 - 30/08/2013)
   Thêm một góc nhìn về những người làm điện (02:38 - 30/08/2013)
   140 tập thể, cá nhân của EVN SPC được tặng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng (02:19 - 30/08/2013)
   Điện về, đổi đời Đất mũi (02:08 - 30/08/2013)
   Xin mời Quý khách hàng đón xem phóng sự: "Con đường ánh sáng" (01:02 - 29/05/2013)
   Chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện (06:48 - 28/09/2011)
   Giờ Trái đất, tiết kiệm 400.000 kWh (07:33 - 06/04/2011)
   Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo sử dụng năng lượng hàng năm (07:25 - 06/04/2011)
   Phát triển điện gió - hướng đi tiềm năng (07:06 - 06/04/2011)
   Tăng giá điện và vấn đề đặt ra: Tăng giá điện liệu còn thiếu điện? (02:49 - 06/04/2011)
   Xã hội hóa hoạt động tiết kiệm năng lượng (03:37 - 05/04/2011)

Đầu trang