Về chúng tôi

Giới thiệu công ty Điện lực


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Điện lực Cà Mau được thành lập ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Minh Hải cũ, là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Công ty Điện lực 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Từ ngày 14-04-2010 Điện lực Cà Mau được đổi tên thành Công ty Điện lực Cà Mau trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính gồm :
Tư vấn đầu tư xây dựng, sửa chữa đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV: Lập dự án đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng hợp dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, xét thầu. Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm đến cấp điện áp 110kV. Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng. Sửa chữa, đại tu thiết bị điện đến cấp điện áp 35kV. Kinh doanh vật tư, thiết bị điện.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

111.950.892 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

353.226 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 111.950.892 triệu kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 5,68%

Tiết kiệm 37,918 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo