Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi | 16:50 | 05/06/2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 6 NĂM 2023

Cà Mau, ngày 05 tháng 6 năm 2023

 

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 05 năm 2023:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 05 tháng đầu năm 2023, Công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Sản lượng điện nhận:  Sản lượng điện nhận 5/2023 đạt 219,191 triệu kWh, tăng 14,72% so với cùng kỳ năm trước (191,061 triệu kWh) và tăng 4,08% so với tháng 4/2023 (210,604 triệu kWh). Điện nhận đầu nguồn bình quân ngày đạt 5,570 triệu kWh tăng 13,14% so với cùng kỳ 2022 (4,923 triệu kWh); Điện nhận đầu nguồn ngày lớn nhất là 6,250 triệu kWh (ngày 08/5/2023) tăng 15,52% so với cùng kỳ 2022 (5,410 triệu kWh); Công suất lớn nhất là 329,0MW (ngày 07/5/2023) tăng 18,35% so với cùng kỳ 2022 (278,0MW). Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, lượng điện nhận toàn công ty 739,824 triệu kWh, tăng 5,91% so với cùng kỳ 2022 (698,534 triệukWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 6,250 triệu kWh (ngày 08/5/2023) tăng 15,52% so với cùng kỳ 2022 (5,410 triệu kWh); Công suất lớn nhất là 329,0MW (ngày 07/5/2023) tăng 18,35% so với cùng kỳ 2022 (278,0MW).

         Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 05/2023 đạt 174,099 triệu kWh tăng 10,11% so với tháng trước (158,119 triệu kWh) và tăng 15,66% so với cùng kỳ năm 2022 (150,524 triệu kWh). Lũy kế 05 tháng đầu năm 2023 là 733,885 triệu kWh, tăng 6,83% so cùng kỳ (686,969 triệu kWh), đạt 41,46% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.770,000 triệu kWh)

  Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 05 đạt 4,721 triệu kWh, đạt 2,64% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 05 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 17,944 triệu kWh, đạt 2,39% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,29% so với kế hoạch giao (2,1%).

         Phát triển khách hàng: Thực hiện 05 tháng Công ty phát triển thêm 3.904 khách hàng. Lũy kế đến 31/05/2023, số khách hàng toàn Công ty là 365.383 khách hàng, trong đó có 338.939 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.444 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế 05 tháng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 81,5905/258 phút, giảm 8,8658 phút so với cùng kỳ (90,4563); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,4288/2,43 lần/khách hàng, giảm 0,3463 lần so với cùng kỳ (0,7751); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,8388/2,27 lần/khách hàng, tăng 0,6482 lần so với cùng kỳ (0,1906).

 

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 05 tháng năm 2023 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2022

Năm 2023

So sánh

T05

Lũy kế

T05

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T05

Lũy kế

I

Tổng hợp tất cả các trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

1.172

66,389

511,178

194,05

559,79

-612,21

127,662

48,6129

2

SAIFI

Lần

4,74

0,3178

3,4167

0,9165

2,2745

-2,4655

0,5987

-1,1422

3

MAIFI

Lần

4,37

0,1827

0,6882

0,3581

1,3326

-3,0374

0,1754

0,6444

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

258

14,4917

90,4563

20,5642

81,5905

-176,409

6,0725

-8,8658

2

SAIFI

Lần

2,43

0,0822

0,7751

0,1198

0,4288

-2,0012

0,0376

-0,3463

3

MAIFI

Lần

2,27

0,0201

0,1906

0,2087

0,8388

-1,4312

0,1886

0,6482

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 05 Công ty đưa vào vận hành 54 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 2,8 ngày/1 công trình. Luỹ kế 05 tháng Công ty đưa vào vận hành 227 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,27 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

      Tổng Công ty đã tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2023 thực hiện là 191.449 triệu đồng, trong đó:

- Công trình 110kV: 06 danh mục công trình trị giá 51.100 triệu đồng trong đó 04 danh mục công trình chuyển tiếp, trị giá 47.400 triệu đồng (02 công trình lưới điện 110kV trị giá 42.500 triệu đồng, 02 công trình trạm 110kV trị giá 4.900 triệu đồng); 02 danh mục công trình khởi công mới trị giá 3.700 triệu đồng.

- Lưới 22kV: 26 danh mục công trình trị giá 106.565 triệu đồng trong đó 11 danh mục công trình trả nợ quyết toán, trị giá 7.312 triệu đồng; 08 danh mục công trình chuyển tiếp trị giá 46.203 triệu đồng; 07 danh mục công trình khởi công mới trị giá 53.050 triệu đồng.

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 19.626 triệu đồng.

Khối lượng thực hiện đến tháng 31/05/2023 là 70.214 triệu đồng, đạt 36,65% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân là 28.131 triệu đồng, đạt 14,69% giá trị giải ngân so với kế hoạch Tổng công ty giao từ đầu năm.

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2023.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2023.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

       

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 

 

                                                                                                      

                           


TIN LIÊN QUAN

(15:42 - 07/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

(09:56 - 04/08/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 7 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 8 NĂM 2023

(09:44 - 06/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(16:29 - 05/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

(10:38 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM(EVN)

(16:50 - 05/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BỘ CÔNG THƯƠNG

(14:17 - 08/05/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

(10:41 - 05/05/2023)

EVN ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(14:24 - 04/05/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO...