Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi | 14:17 | 08/05/2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 5 NĂM 2023

Cà Mau, ngày 08 tháng 5 năm 2023

 

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 04 năm 2023:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 04 tháng đầu năm 2023, Công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

           Sản lượng điện nhận:  Sản lượng điện nhận tháng 04/2023 đạt 210,605 triệu kWh, tăng 13,701% so với cùng kỳ năm trước (185,227 triệu kWh) và tăng 11,988% so với tháng 04/2023 (188,059 triệu kWh). Điện nhận đầu nguồn bình quân ngày đạt 5.499.297 triệu kWh tăng 13,20% so với cùng kỳ 2022 (4.858.201 triệu kWh); Điện nhận đầu nguồn ngày lớn nhất là 6.005.257 triệu kWh (ngày 21/4/2023) tăng 12,09% so với cùng kỳ 2022 (5.357.352 triệu kWh); Công suất lớn nhất là 311,8MW (ngày 21/4/2023) tăng 11,76% so với cùng kỳ 2022 (279,0MW). Lũy kế 04 tháng đầu năm 2023, lượng điện nhận toàn công ty 721,520 triệu kWh, tăng 1,176% so với cùng kỳ 2022 (713,130 triệu kWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 6.005.257 triệu kWh (ngày 21/4/2023) tăng 12,09% so với cùng kỳ 2022 (5.357.352 triệu kWh); Công suất lớn nhất là 311,8MW (ngày 21/4/2023) tăng 11,76% so với cùng kỳ 2022 (279,0MW).         

          Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 04/2023 đạt 158,119 triệu kWh tăng 13,89% so với tháng trước (138,830 triệu kWh) và tăng 6,08% so với cùng kỳ năm 2022 (149,060 triệu kWh). Lũy kế 04 tháng đầu năm 2023 là 559,786 triệu kWh, tăng 4,35% so cùng kỳ (536,444 triệu kWh), đạt 31,63% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.770,000 triệu kWh).

  Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 04 đạt 3,724 triệu kWh, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 04 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 13,223 triệu kWh, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,2% so với kế hoạch giao (2,1%).

          Phát triển khách hàng: Thực hiện 04 tháng đầu năm 2023, Công ty phát triển thêm 2.921 khách hàng. Lũy kế đến 30/04/2023, số khách hàng toàn Công ty 365.101 khách hàng, trong đó có 338.356 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.745 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt

Độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế 04 tháng đầu năm 2023, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 61,0263/258 phút, giảm 14,938 phút so với cùng kỳ (75,9646); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,309/2,43 lần/khách hàng, giảm 0,3839 lần so với cùng kỳ (0,6929); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,6301/2,27 lần/khách hàng, tăng 0,4596 lần so với cùng kỳ (0,1705).

 

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 03 tháng năm 2023 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2022

Năm 2023

So sánh

T04

Lũy kế

T04

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T04

Lũy kế

I

Tổng hợp tất cả các trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

1.172

173,904

444,789

115,56

365,74

-806,26

-58,345

-79,049

2

SAIFI

Lần

4,74

1,0036

3,0989

0,3726

1,358

-3,382

-0,631

-1,7409

3

MAIFI

Lần

4,37

0,0723

0,5055

0,3754

0,9745

-3,3955

0,3031

0,469

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

258

21,5583

75,9646

18,7475

61,0263

-196,973

-2,8108

-14,938

2

SAIFI

Lần

2,43

0,1824

0,6929

0,0848

0,309

-2,121

-0,0976

-0,3839

3

MAIFI

Lần

2,27

0,0396

0,1705

0,1908

0,6301

-1,6399

0,1512

0,4596

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 04 Công ty đưa vào vận hành 67 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 2,18 ngày/1 công trình. Luỹ kế 04 tháng Công ty đưa vào vận hành 174 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,1 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Công ty đã đăng ký kế hoạch ĐTXD năm 2023 thực hiện là 185.297 triệu đồn, trong đó:

- Công trình 110kV: 08 danh mục công trình trị giá 51.100 triệu đồng trong đó 04 danh mục công trình chuyển tiếp, trị giá 47.400 triệu đồng (02 công trình lưới điện 110kV trị giá 42.500 triệu đồng, 02 công trình trạm 110kV trị giá 4.900 triệu đồng); 02 danh mục công trình khởi công mới trị giá 3.700 triệu đồng.

- Lưới 22kV: 26 danh mục công trình trị giá 103.777 triệu đồng trong đó 11 danh mục công trình trả nợ quyết toán, trị giá 6.727 triệu đồng; 08 danh mục công trình chuyển tiếp trị giá 44.000 triệu đồng; 07 danh mục công trình khởi công mới trị giá 53.050 triệu đồng.

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 16.262 triệu đồng.

Tình hình thực hện kế hoạch đến hết ngày 31/03/2023: các công trình lưới 22kV đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các công trình khác đang triển khai thực hiện. Khối lượng thực hiện là 30,519 tỷ đồng, đạt 16,47% so với kế hoạch giao.

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2023.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2023.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

       

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 

 

                                                                                                      

                           


TIN LIÊN QUAN

(15:42 - 07/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

(09:56 - 04/08/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 7 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 8 NĂM 2023

(09:44 - 06/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(16:29 - 05/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

(10:38 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM(EVN)

(16:50 - 05/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BỘ CÔNG THƯƠNG

(14:17 - 08/05/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

(10:41 - 05/05/2023)

EVN ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(14:24 - 04/05/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO...