Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi | 16:32 | 06/02/2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 01 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 02 NĂM 2023

Cà Mau, ngày 06  tháng 02  năm 2023

 

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2023:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 01 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,  nhất là các ngày Tết Nguyên Đán đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

            Sản lượng điện nhận: Tháng 01/2023 đạt 164,270 triệu kWh, giảm 6,811% so với cùng kỳ năm trước (175,459 triệu kWh).

            Điện nhận đầu nguồn bình quân ngày đạt 4,067 triệu kWh giảm 1,82% so với cùng kỳ 2022 (4,141 triệu kWh); Điện nhận đầu nguồn ngày lớn nhất là 4,357 triệu kWh (ngày 21/01/2023) tăng 0,55% so với cùng kỳ 2022 (4,381 triệu kWh); Công suất lớn nhất là 239,3MW (ngày 15/01/2023) tăng 5,14% so với cùng kỳ 2022 (227,6MW).

             Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 01/2023 đạt 128,098 triệu kWh tăng 1,22% so với tháng trước (126,550 triệu kWh) và tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2022 (122,716 triệu kWh).

    Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 01 đạt 2,98 triệu kWh, đạt 2,28% sản lượng điện thương phẩm.

            Phát triển khách hàng: Thực hiện 01 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển thêm 528 khách hàng. Lũy kế đến 31/01/2023, số khách hàng toàn Công ty là 364.442 khách hàng, trong đó có 337.789 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.653 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện: 01 tháng đầu năm 2023, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 7,4645/281 phút, tăng 0,1954 phút so với cùng kỳ (7,2691); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,0342/2,66 lần/khách hàng, giảm 0,0188 lần so với cùng kỳ (0,053); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,1158/2,28 lần/khách hàng, tăng 0,0148 lần so với cùng kỳ (0,101).

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 01 tháng năm 2023 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2022

Năm 2023

So sánh

T01

Lũy kế

T01

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T01

T01

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

SAIDI

Phút

 

70,7056

70,7056

56,81

56,81

 

-13,9

-13,9

2

SAIFI

Lần

 

0,6915

0,6915

0,2326

0,2326

 

-0,4589

-0,4589

3

MAIFI

Lần

 

0,1496

0,1496

0,2057

0,2057

 

0,0561

0,0561

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

 

7,2691

7,2691

7,4645

7,4645

 

0,1954

0,1954

2

SAIFI

Lần

 

0,053

0,053

0,0342

0,0342

 

-0,0188

-0,0188

3

MAIFI

Lần

 

0,101

0,101

0,1158

0,1158

 

0,0148

0,0148

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 01 tháng đầu năm 2023, Công ty đưa vào vận hành 23 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,52 ngày/1 công trình. Luỹ kế 01 tháng Công ty đưa vào vận hành 23 công trình với thời gian giải quyết trung bình 1,52 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

     - Công ty đã đăng ký kế hoạch ĐTXD năm 2023 thực hiện là 186.714 triệu đồn, trong đó:

 Công trình 110kV: 08 danh mục công trình trị giá 59.400 triệu đồng trong đó 04 danh mục công trình chuyển tiếp, trị giá 49.800 triệu đồng (02 công trình lưới điện 110kV trị giá 46.500 triệu đồng, 02 công trình trạm 110kV trị giá 3.300 triệu đồng); 02 danh mục công trình khởi công mới trị giá 9.300 triệu đồng; 02 danh mục công trình trạm chuẩn bị đầu tư trị giá 300 triệu đồng.

     - Lưới 22kV: 30 danh mục công trình trị giá 75.887 triệu đồng trong đó 11 danh mục công trình trả nợ quyết toán, trị giá 6.727 triệu đồng; 08 danh mục công trình chuyển tiếp trị giá 44.000 triệu đồng; 11 danh mục công trình khởi công mới trị giá 25.160 triệu đồng.

- Kiến trúc: 08 danh mục công trình, trị giá 11.442 triệu đồng.

     - Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 05 danh mục công trình, trị giá 7.387 triệu đồng.

     - Công trình công nghệ thông tin: 02 danh mục công trình, trị giá 14.405 triệu đồng.

- Hoàn trả vốn ứng, trả nợ gốc: 07 danh mục công trình, trị giá 18.193 triệu đồng.

Tình hình thực hện kế hoạch đến hết ngày 02/02/2023: các công trình lưới 22kV đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các công trình khác đang triển khai thực hiện.

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2023.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2023.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

       

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:42 - 07/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

(09:56 - 04/08/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 7 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 8 NĂM 2023

(09:44 - 06/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(16:29 - 05/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

(10:38 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM(EVN)

(16:50 - 05/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BỘ CÔNG THƯƠNG

(14:17 - 08/05/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

(10:41 - 05/05/2023)

EVN ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(14:24 - 04/05/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO...