Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:25 | 13/07/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 18/07/2022

     -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Xã Khánh Lộc, một phần xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 19/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 3, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 3, xã Thới Bình, Khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Ba Hoàng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, một phần ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, 6, 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bảo Vĩ, Dinh Cũ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Sáu A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    3. Thứ Tư, ngày 20/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường Châu Văn Đặng, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

+ Một phần Ấp 7, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8 xã Tân Lộc Bắc,  một phần xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Duyệt, Tân Dân, Ngọc Chánh, Thanh Tùng và một phần Khóm 1, 2, thị trấn Đầm Dơi, ấp Lung Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 21/07/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2 (Rạch Ông), thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4 (trạm Tiểu Thủ Công Nghiệp), thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cái Nhúc, Khóm 2, 3, 4, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Trảng Chim, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Lợi, xã Tân Đức, một phần ấp Thuận lợi B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    5. Thứ Sáu, ngày 22/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 7, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 6, xã Thới Bình và một phần Khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 11h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Đức, ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, một phần xã Tạ An Khương Nam huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Kinh Mới, xã Khánh Hải, Huyện Trần văn Thời

    6. Thứ Bảy, ngày 23/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1(trạm Chợ Mới), thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tắc Thủ, một phần ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Nho, Trần Văn Bảy, Huỳnh Phi Hùng, Nam Cao, khu dân cư Phường 1, Phường 9, khu dân cư Minh Thắng, đường Tạ Uyên, Kinh Củi, Khóm 5 Phường 9, hẻm Hoài Thu Phường 9, một phần đường Ngô Quyền (lề trái đoạn từ vòng xoay Khí Điện Đạm đến ngã tư đường Võ Văn Tần) và khu Dân cư LICOGI Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Thanh Tùng và xã Ngọc Chánh, một phần ấp Hòa Lập, xã Tân Đức và một phần ấp Tân Thành Lập, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Điền (từ cống Lung Trường đến UBND xã Phong Điền và hết tuyến Lộ Xe Phong Điền), Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, ấp Kinh Đứng B, Nhà Máy C, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    7. Chủ Nhật, ngày 24/07/2022

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp1, ấp Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...