Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:23 | 07/07/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 11/07/2022 ĐẾN 17/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 11/07/2022

    -    Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Ân (trừ một phần ấp Xẻo Mắm), huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 12/07/2022

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP.Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm, một phần đường Nguyễn Trãi, Phường 1, 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Công ty Chợ, DNTN Đức Tài, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Ấp Thuận Lợi, Thuận Lợi B, một phần ấp Thuận Hòa, Tân Hiệp, xã Tân Đức, một phần xã Trần Phán, một phần ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, xã Nguyễn Huân, một phần xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Trạm Biến ấp Cái Đôi 12, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Bát, ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng A, ấp Kinh Hàng C, một phần Rạch Lùm B, C, xã Khánh Hưng, một phần ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

    3. Thứ Tư, ngày 13/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Đường Bà Triệu (từ Ban Dân Tộc đến cuối đường), đường Phạm Ngọc Thạch, đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 2, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Công viên Hùng Vương và Trường SOS, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Khóm 3, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 19, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Hòa, Thuận Lợi, xã Tân Đức, xã Quách Phẩm Bắc, một phần xã Trần Phán, một phần ấp Nhà Dài, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Kinh 10, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Trời Đánh, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trùm Thuật B, xã Khánh Hải, một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

    4. Thứ Năm, ngày 14/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Nguyễn Mỹ Hạnh, Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Hòa Trung, Tân Trung, Hòa Nam, Tân Hóa, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, một phần đường Cao Thắng khu Xí nghiệp gỗ, khu Đông lạnh CaMiMex, JOTOCO, Mặt hàng mới, Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Vương Song Lô, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Hợp tác xã An Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 11h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Nguyễn Thanh Cần, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, 4, thị trấn U Minh, một phần Ấp 17, 19, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Trần Phán, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

+ Ấp Tân Bình, Tân Phước, ấp Hòa Lập, xã Tân Đức, ấp Tân Thành Lập, xã Tân Thuận, một phần xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, một phần Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bông Súng, ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trùm Thuật B, một phấn ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, một phần ấp Mũi Tràm, Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, một phần Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 15/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: HTX Thành Công, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Nguyễn Thị Út, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Công ty Quang Tiền, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Công ty CPCBDVTS Cà Mau, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời, ấp Lê Giáo, ấp Nguyễn Tòng, ấp 6 Lacua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, một phần ấp Bến Gỗ, ấp Đường Đào xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường Kéo, Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, một phần ấp Bảy Ghe, xả Khánh Hải, một phần ấp Sào Lưới B, Sào Lưới, Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 16/07/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Bắc, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, ấp Cái Rô, xã Định Bịnh, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kho bạc tỉnh Cà Mau, Trường Nguyễn Thị Minh Khai, Công ty Quang Minh, Công ty Đồng Hiệp, Phường 9 và một phần ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Nguyễn Trãi, Kinh Mới, Phường 9, khu Dân cư Sông Cữu, phường Tân Xuyên, Ấp 2, 3, 4, 5, 10 và một phần Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

+ Một phần Ấp 14, 16, xã nguyễn Phích, một phần Ấp 2, 13, Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 17/07/2022

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Trần Văn Thời, một phần xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần Ấp 12 xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...