Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:08 | 29/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN 10/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 04/07/2022

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, Một phần ấp Nhà Dài ,xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 05/07/2022

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức, một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, Tân Duyệt và Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 06/07/2022

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    4. Thứ Năm, ngày 07/07/2022

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Bình, Tân Phước, ấp Hòa Lập, xã Tân Đức,  ấp Tân Thành Lập, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

  -   Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    5. Thứ Sáu, ngày 08/07/2022

    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời, ấp Lê Giáo, ấp Nguyễn Tòng, ấp 6 Lacua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

  • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Sộp, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

  • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

-    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 09/07/2022

    -    Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, một phần Ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

  • Từ 11h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

  • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, xã Tân Trung và một phần xã Tạ An Khương, Trần Phán, một phần xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

    7. Chủ Nhật, ngày 10/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

  • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Điền, Kinh Thầy Tư, Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

  • Từ 13h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

  • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Dài, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

  • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...