Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 13:37 | 27/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN 03/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 27/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hoà, Tân Hoà B, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 11h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương, Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Đông, Tân Đức và xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 2, 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Bà Thanh, Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Khóm 5, 6, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 28/06/2022

 • Từ 07h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Công ty CPSX-KDVLXD Cà Mau, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bến Gỗ, ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Công ty TNHH Tư Huê, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Sông Gành Hào, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 1, ấp Xóm Chùa, ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Trung và xã Trần Phán, một phần xã Ngọc Chánh, ấp Tân Long B, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

    3. Thứ Tư, ngày 29/06/2022

 • Từ 07h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Công ty TNHH TV& XD Bình Minh, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, ấp 6 Lacua, ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, một phần Ấp 8, 9 xã Trí Lực, một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

-    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang , Xóm Chùa xã Hòa Thành TP Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Khóm 2, 3, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    4. Thứ Năm, ngày 30/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 8, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Cái Bát, ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường 4, Khóm 4, một phần  phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Cụm Đông lạnh CaMiMex, Xí nghiệp 4, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh, Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Cụm Đông lạnh CaMiMex, Xí nghiệp 5, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời, ấp Lê Giáo, ấp Nguyễn Tòng, ấp 6 Lacua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 18, ấp Thanh Tùng, ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch,  huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Quách Phẩm và Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

    -    Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Ngô Minh Hiểu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    6. Thứ Bảy, ngày 02/07/2022

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 6, xã Thới Bình,  huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Cụm Đông lạnh CaMiMex, Xí nghiệp 2, Phường 8, TP.Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh, Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cái Nhúc, Khóm 2, 3, 4, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Văn Phòng Công ty CaMiMex, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    7. Chủ Nhật, ngày 03/07/2022

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Công ty Kiểm tra Thủy Sản Vùng 5, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ngân hàng SaComBank, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 14h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Công ty CP Phân bón Dầu Khí, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tám, ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...