Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:04 | 14/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN 26/06/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

    1. Thứ Hai, ngày 20/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 5, 6, Kinh Bà Cai Di, Kinh Ông Muộn, Kinh Cũ, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 2, xã Trí Phải, một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 21/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Bà Triệu (từ Ban Dân tộc đến cuối đường), đường Phạm Ngọc Thạch, đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Phòng Khám đa khoa Medid Thanh Vũ, Phường 8, Công ty Hiệp Phát 2 và Công ty TNHH Tấn Hải, một phần khu đô thị Hoàng Tâm, ấp Thạnh Điền, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, một phần ấp Tân Hóa, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Phạm Ngọc Thạch và một phần đường Bà Triệu (từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã tư Bà Triệu), đường Huyền Trân Công Chúa, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 10, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần Ấp 9, xã Thới Bình, một phần Ấp 5, xã Tân Lộc Bắc, một phần Ấp 7, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lung Bổn, xã Tân Hưng Tây. huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cống Đá, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    3. Thứ Tư, ngày 22/06/2022

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: -Một phần Ấp 7, xã Tân Lộc huyện, Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, 8, 9, xã Trí Lực, một phần Ấp 6, xã Trí Phải, một phần Khóm 3, thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 3, 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ trạm Đèn đường Quang Trung 1, Phường 5, Công ty Thái Dương1, Nghĩa Trang TP (Hồng Phát), phường Tân Xuyên, Bưu điện xã An Xuyên, Bưu điện Tân Thời, hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Duy Quế, xã An Xuyên, một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp Phường 4, Khóm 4, một phần  phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Chánh, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Quách Phẩm và Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cống Đá, xã Khánh Hưng, một phần ấp Bình Minh 1, Huyện Trần Văn Thời.

    4. Thứ Năm, ngày 23/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Nội bộ DNTN Nhất Linh, Công ty Kim Anh, Ấp 6, xã Tân Thành, trạm Đèn đường Lý Thường Kiệt Phường 6, Nhà nghỉ Lê Thanh Giang, Nhà nghỉ Hồng Nga, trạm Đèn đường Cầu Lương Thế Trân, Hộ kinh doanh cá thể Lê Hoàng Sơn, Bưu điện, Ông Muộn, TP.Cà Mau.

+ Một phần Ấp 5, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Ngã Oác, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

 

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Bình Minh 1, một phần ấp 10A, xã Trần Hợi, một phần Kinh Cống Đá, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thờì.

+ Mất điện một phần ấp Kinh Ba, Mai Hoa, Bỏ Hủ, Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Sáu, ngày 24/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Khách sạn Thanh Nhàn Phường 6, khu tập thể Tập đoàn Minh Phú, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, Công ty bê tông Sài Gòn, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lẫm, một phần ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

 • Từ 13h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8 xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bào Nhàn, ấp Cái Bát, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Tiến, Nguyễn Huân và một phần xã Tân Dân, Tạ An Khương Nam, Tân Đức, Khóm 2, 5, thị trần Đầm Dơi, ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cống Đá, xã Khánh Hưng, một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 25/06/2022

    -    Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Đường Lưu Tấn Tài, một phần đường Quang Trung, một phần đường Bùi Thị Trường, một phần Hùng Vương, đường hẻm Bùng Binh, Hẻm 338, đường Nguyễn Du, đường Ngô Gia Tự, đường Huỳnh Ngọc Điệp, đường Nguyễn Việt Khái, đường Nguyễn Thái Bình, Khu C 1, 2,  đường Trần Quang Khải, đường Trần Bình Trọng, một phần đường Tôn Đước Thắng, một phần Đường 3 Tháng 2, khu Thương mại Cữu Long, Sở Giao thông, Sở Khoa học Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Xây dựng  Khóm 4, 5, 6, 7, 8 Phường 5, một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp Phụng Hiệp, Khóm 1, 2, 3, một phần đường Kinh Cái Nhúc, phường Tân Thành, Khóm 6 và Ấp 6, xã Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Văn Phòng Đoàn Đại Biểu QH & HĐND tỉnh Cà Mau; Sở Công thương Cà Mau, Điện lực TP Cà Mau Phường 5, Sở Chỉ huy Biên phòng Cà Mau, Cảnh sát Cơ động Cà Mau, một phần ấp Xóm Lẫm, một phần ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

 • Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Công ty Quang Tiền, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Khánh An, một phần Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

+ Một phần Ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, một Ấp 9 xã Thới Bình, một phần ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời, ấp Lê Giáo, ấp Nguyễn Tòng, ấp 6 Lacua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Tư, Cơi Năm, Đá Bạc , xã Khánh Bình Tây, ấp Sào Lưới, Sào Lưới A, Sào Lưới B, Ấp 1, 2, ấp Kinh Dớn,  xã Khánh Bình Tây Bắc, Ấp 3, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

    -   Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Mất điện một phần ấp Kinh Ba, Mai Hoa, Bỏ Hủ, Vinh Hoa, xã Tam Giang Đôn, huyện Năm Căn.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...