Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:18 | 08/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN 19/06/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 13/06/2022

    -    Từ 07h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Hữu Lễ (từ Chợ ngã 5 đến đường Vưu Văn Tỷ), đường Vưu Văn Tỷ, một phần đường Đề Thám, Phường 2, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 1, thị trấn U Minh, một phần Ấp 8, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần Ấp 3, xã Trí Phải, một phần Ấp 5, 7, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, Phú Thuận, toàn bộ trạm NTCN Trà Việt Quang, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.       

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:  Một phần ấp Bà Thanh, ấp Nam Nghĩa, ấp Đường Dây, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 14/06/2022

 • Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Độc lập, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Trảng Cò Ngọn, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tư, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Số 2, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, 7, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh 6 Thước Cùng, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền A, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, 18, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+  Một phần Ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Bát, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    3. Thứ Tư, ngày 15/06/2022

-    Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Chủ Ến, xã Phong Lạc, một phần Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cái, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bảy Thanh, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Chệt Xiếu, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tư Mầu, xã Phong Điền, một phần Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ba, xã Phong Lạc, một phần Khóm 8, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Trạm Tư Luân, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 15h00 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Mỹ Bình, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Phú Hiêp, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, toàn bộ xã Nguyễn Huân, ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, ấp Hải An, Tân Thành, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Trung, một phần xã Trần Phán, một phần xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Thuận Hòa A, B, Hiệp Hải, Thuận Phước, Đồng Giác, Xóm Tắc, Thuận Lợi A, B, Thuận Hòa, xã Tân Thuận, 1 phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong,  ấp Tân Hóa A, Tân Hóa, ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tapasa 1, 2, 3 xã Tân Phú, một phần Ấp 2, 4, 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Phước Hòa, ấp Xóm Mới, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 16/06/2022

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Sộp, một phần ấp Cây Khô, một phần ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Cao Thắng (từ cầu Gành Hào đến ngã ba đường Lê Hồng Phong), Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Chi cục thuế U Minh, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần K.Thăm Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: 1 phần K.Đường Cuốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ Trạm NTCN Trịnh Kim Đến, Cái Đôi Vàm, hyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Trạm Cửa Gà 2, ấpTân Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khóm Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tam Giang, Tam Giang Đông, một phần xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Sáu, ngày 17/06/2022

-    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.     

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, Khóm 9, thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 9, 10, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, ấp Tân Điền, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Lệ Huyền, Kinh Bào Môn, Kinh Bào Mướp, ấp Lung Dừa và một phần ấp Ông Muộnvà một phần KInh Xáng Lương Thế Trân,  xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn U Minh, một phần Ấp 2, 5, 8, 14, xã Khánh Hòa, một phần Ấp 1, 3, 4, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện:  Ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 18/06/2022

 • Từ 07h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền (từ Cầu Giồng Kè đến ngã tư đường Võ Văn Tần), đường Mậu Thân (từ Vòng Xoay Khí Điện Đạm đến Cửa hàng Ô tô Tiến Phát), đường Trần Quang Diệu (từ vòng xoay Vành Đai 1 đến Chung Cư 7), đường Đoàn Giỏi, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Thời Nhiệm, khu Dân cư Vành Đai 2, Phường 9, một phần đường Kinh Giồng Kè, Phường 1, một phần đường Kinh Giồng Kè (từ Cầu Giồng Kè đến đập Sáu Dũng), phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Cục Hải Quan tỉnh Cà Mau, Công ty Thủy sản Vùng 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, Phường 4, một phần  phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Võ Văn Tần (từ ngã tư đường Ngô Quyền đến ngã tư đường Nguyễn Cư Trinh), Trường Chuyên Phan Ngọc Hiển, Công nn Phường 1, một phần Khu LiCoGi, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Mới, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời, ấp Lê Giáo, ấp Nguyễn Tòng, Ấp 6 Lacua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 17, 19, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân  .

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Giáp Nước 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Trạm Bà Phượng 1, ấp Công Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Lạc, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xóm 11, xã Khánh Bình Đông, một phần Kinh Hai Lưu, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 19/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ Cty Du lich Thư Duy đến cầu Đường Tránh), Khóm 7, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...