Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 15:39 | 07/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 5 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 6 NĂM 2022

Cà Mau, ngày 07  tháng 6  năm 2022

 

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2022:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 05 tháng đầu năm 2022, Công ty đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành phần phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Sản lượng điện nhận: Tháng 05 đạt 191.061.999 kWh, tăng 0,389% so với cùng kỳ 2021 (190.320.572kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.923.967 kWh tăng 4,05% so với cùng kỳ 2021 (4.732.392 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 5.410.517kWh (ngày 15/5/2022) tăng 4,47% so với cùng kỳ 2021 (5.179.179kWh); Công suất lớn nhất là 278MW (ngày 15/5/2022) tăng 2,39% so với cùng kỳ 2021 (271,5MW). Lũy kế 05 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện nhận đạt 904.192.400kWh, tăng 9,048% so với cùng kỳ 2021 (829.168.562kWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 5.410.517kWh (ngày 15/5/2022) tăng 4,47% so với cùng kỳ 2021 (5.179.179kWh-14/05/2021); Công suất lớn nhất là 279MW (ngày 27/04/2022) giảm 6,56% so với cùng kỳ 2021 (297,3MW-27/06/2021).

 Điện thương phẩm: Tổng sản lượng thương phẩm của tháng tháng 05/2022 đạt 150.524.620kWh, tăng 0,98% so thực hiện của tháng 04/2022 (149.060.623kWh) và tăng 5,94% so với thực hiện cùng kỳ (142.079.884kWh). Lũy kế 05 tháng đạt 686.969.085kWh, tăng 9,13% so cùng kỳ (629.467.402kWh) và đạt 41,384% so với kế hoạch EVN SPC giao (1.660.000.000kWh).

    Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 05 đạt là 3,542 triệu kWh, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 05 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 16,147 triệu kWh, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,2% so với kế hoạch giao (2,1%).

Độ tin cậy cung cấp điện:

Sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số 05 tháng toàn Công ty là SAIDI là 77,909 phút tăng 10,1207 phút so với cùng kỳ, SAIFI là 0,6422 lần tăng 0,2347 lần so với cùng kỳ, MAIFI là 0,1472 lần tăng 0,0592 lần so với cùng kỳ.

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 05 tháng năm 2022 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2021

Năm 2022

So sánh

T05

Lũy kế

T05

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T05

T05

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

SAIDI

Phút

1.840

121,96

724,69

66,27

511,06

-1328,9

-55,696

-213,64

2

SAIFI

Lần

7,25

0,9195

3,9246

0,3174

3,4163

-3,8337

-0,6021

-0,5083

3

MAIFI

Lần

6,6

0,4597

2,3159

0,1817

0,6882

-5,9118

-0,278

-1,6277

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

281

10,537

67,7888

14,3739

77,909

-203,090

3,8364

10,1207

2

SAIFI

Lần

2,66

0,1324

0,4075

0,0817

0,6422

-2,0178

-0,3258

0,2347

3

MAIFI

Lần

2,28

0.009

0,0880

0,0155

0,1472

-2,1328

0,0065

0,0592

                         

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 05 Công ty đưa vào vận hành 99 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,29 ngày/1 công trình. Luỹ kế 05 tháng Công ty đưa vào vận hành 330 công trình với thời gian giải quyết trung bình 1,43 ngày/1 công trình.

Trong tháng 05 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 1.149/1.149 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định. Lũy kế 05 tháng, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 4.607/4.607 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện cho 173/173 khách hàng với thời gian trung bình là 2,17 ngày đạt 100%. Luỹ kế 05 tháng Công ty đưa vào vận hành 1.013/1.013 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,28 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết 815/815 khách hàng với thời gian trung bình là 2,59 ngày đạt 100%. Luỹ kế 05 tháng Công ty đưa vào vận hành 3.008/3.008 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,88 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 62/62 khách hàng với thời gian trung bình là 2,73 ngày đạt 100%. Luỹ kế 05 tháng Công ty đưa vào vận hành 256/256 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,09 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Tổng công ty giao kế hoạch cho Công ty thực hiện là 149.318 triệu đồng, trong đó:

- Lưới 22kV: 13 danh mục công trình, trị giá 21.740 triệu đồng.

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 16.692 triệu đồng.

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 05 danh mục công trình, trị giá 7.390 triệu đồng.

- Công trình công nghệ thông tin: 04 danh mục công trình, trị giá 6.725 triệu đồng.

- Hoàn trả vốn ứng tỉnh: 02 danh mục công trình, trị giá 3.262 triệu đồng.

- Vốn vay thương mại: 12 danh mục công trình, trị giá 65.000 triệu đồng.

- Công trình 110kV: 05 danh mục công trình, trị giá 28.509 triệu đồng.

         Khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/05/202235,830 tỷ đồng, đạt 24% so với kế hoạch giao. Trong đó giá trị giải ngân là 23,526 tỷ đồng, đạt 15,76% so với kế hoạch..

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 06 năm 2022:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2022.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2022.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:57 - 06/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...

(16:32 - 06/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(08:38 - 09/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

(10:20 - 05/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

(10:37 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(15:17 - 05/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(16:09 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(10:22 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(16:12 - 04/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2022

(15:39 - 07/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...