Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:55 | 02/06/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/06/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 06/06/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bào Ráng, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, Ấp 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ Ấp 7, 8, 9 và ấp Phủ Thờ, xã Trí Lực, một phần Ấp 6 La Cua (Kinh 7, 8, 9- 8000), xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.   

    -    Từ 08h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Ấp: Tăc 5 Căn A, Phòng Hộ, Xóm Mới, Trại Lưới A, xã Đất Mới, một phần xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Dân và Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 13h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Chánh xã Tân Dân huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Kênh Cống Đá, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lung Tra, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Chợ Thủ,  xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần khóm Rạch Gốc B, khóm Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc,huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

    2. Thứ Ba, ngày 07/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Bào Nhàn, ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp 12B, Công Nghiệp, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thờì.

+ Một phần ấp Bà Thanh, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Tư, ngày 08/06/2022

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Điền, toàn bộ Khóm 4, Khóm 5, Khóm 6, Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, xã Tân Phú, Ấp 10C, Công Nghiệp, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    4. Thứ Năm, ngày 09/06/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự, Nguyễn Thị Nho, Trần Văn Bảy, Huỳnh Tấn Phát, Nam Cao, NK Đặng Văn Hữu, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu (từ DNTN Song Ngọc đến Nhà máy Diesel ấp Cây Trâm Xã Định Bình) và Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 6, thị trấn Đầm Dơi, một phần Kinh Chuối và Lung Vinh, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Thới Bình, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Ấp 10A, 10B, Kinh Chùa, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 10/06/2022

 • Từ 07h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường Kéo, Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 07h30 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tăc 5 Căn A, Phòng Hộ, Xóm Mới, Trại Lưới A, xã Đất Mới, một phần xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Ba, Mai Hoa, Bỏ Hủ, Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cái Nhúc, Khóm 2, 3, 4, phường Tân Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Công ty Chế biến thủy sản Minh Cương, Phường 6, TP.Cà Mau

+ Một phần Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Keo, Bàu Hầm, Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, ấp Tân Điền B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Công Nghiệp C, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 11/06/2022

    -    Từ 07h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thái Tôn, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Lý Bôn, Phan Đình Phùng, Trưng Trắc, Trưng Nhị , Đề Thám, Phan Chu Trinh, Phường 2, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Cty Hải Cường, DNTN Thịnh Long, Bưu điện Tắc Vân, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào 1, ấp Gành Hào 2,  ấp Cái Su, ấp Hòa Đông, ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Xã Phong Lạc, một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời, ấp Lê Giáo, ấp Nguyễn Tòng, ấp Bình Minh, ấp 6 Lacua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm Bắc và một phần xã Quách Phẩm, Trần Phán, một phần ấp Tân Phú, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bào Nhàn, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    7. Chủ Nhật, ngày 12/06/2022

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, một phần xã Đất Mới, toàn bộ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

+ Một phần xã Quách Phẩm, toàn bộ xã Quách Phẩm Bắc, Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tám, ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...