Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 16:52 | 23/05/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

    1. Thứ Hai, ngày 23/05/2022

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Hộ kinh doanh Nguyễn Ngân Bình, Khóm 1, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Cơ sở sản xuất đậu hủ Đức Nam, Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần Kinh Lung Sình, xã Tân hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 17, 18, 19, 20, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 24/05/2022

 • Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Ô tô Thanh Thảo, Khóm 4, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Hộ KDCT Nguyễn Văn Nhạn, Công ty Quang Tiền, Công ty NLMT Toàn Phát, Công ty CP SX CN Xây Lắp 3, TP.Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Bôn (từ ngã tư đường Ngô Quyền đến Ngã ba Lê Lợi), một phần đường Hoàng Diệu, Đường Ngô Quyền (từ ngã tư Phan Đình Phùng đến ngã tư đường Lý Bôn), đường Trưng Nhị, Phường 2, TP.Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty Thủy sản Vùng 5, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, Khóm 9, thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 9, 10 xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ông Thùa, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Rạch Lạc, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Gò Công 3, 4, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Kết Nghĩa, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tấn Ngọc, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Đồng Giác, Hoà Lập xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 25/05/2022

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN trần Văn Đẹp, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Điền A, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 11h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Điền A, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Phường 8, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Phan Văn Danh, TT Văn Hóa, xã Tắc Vân, DNTN Võ Hoàng Việt, TP.Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: C/ty cơ khí Thăng Long, ấp Thạnh Điền, xã Lý văn Lâm, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 3, xã Trí Phải, một phần Ấp 5, 7, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 15, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    4. Thứ Năm, ngày 26/05/2022

    -    Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, một phần Kinh đường Củi, hẻm Hoài Thu, Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh, Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tapasa 1, ấp Kinh 5A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Huỳnh Nuôi, ấp Sông Cái, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: 1 phần ấp Tràm Thẻ, Tràm Thẻ Đông, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 10, 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lung Bổ, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Trảng Chim, xã Phú Thuận, Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    5. Thứ Sáu, ngày 27/05/2022

 • Từ 07h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Cầu số 1 đến hẻm Hoài Thu), Phường 9, TP.Cà Mau.

    -    Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Hẻm Y học dự phòng, Khóm 4, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Cầu số 1 đến Trường Chính trị tỉnh Cà Mau), Phường 9, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Keo, Bàu Hầm, Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Nguyễn Huân, một phần xã Tân Tiến, Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh 90, xã Rạch Chèo, Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Chợ xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 28/05/2022

    -    Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường 3 Tháng 2 (từ trường Cao đẳng Cộng Đồng đến ngã tư Tôn Đức Thắng), Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Gia Tự và một phần đường Tạ An Khương, một phần đường Danh Thị Tươi, đường Bà Triệu, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Sở Giáo dục, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, 4, xã Tân Thành, Khóm 4, 5, phường Tân Thành, một phần Khóm 9, Phường 6, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: ấp Tân Phong,  ấp Tân Hóa A, Tân Hóa, ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Đông, Tân Hưng, Phú Hưng và toàn bộ xã Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, huyện Cái Nước.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Lê Giáo, ấp Nguyễn Tòng, ấp Bình Minh, Ấp 6 Lacua, ấp Quyền Thiện, ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, một phần Ấp 7, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

+ Một phần  xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Khánh Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

+ Xã Tân Trung và một phần xã Tạ An Khương, Trần Phán, một phần ấp Công Điền, Tân Phú, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Keo, Bàu Hầm, Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, ấp Tân Thành Lập, Tân Bình, Tân Phước, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

    7. Chủ Nhật, ngày 29/05/2022

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

+ Một phần  thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

-    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Khóm Rạch Lùm, khóm Rạch Gốc B, khóm Tam Hiệp, một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...