Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 16:07 | 06/05/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2022

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 4 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 5 NĂM 2022

Cà Mau, ngày 06  tháng 5  năm 2022

 

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2022:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 04 tháng đầu năm 2022, Công ty đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành phần phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Sản lượng điện nhận: Tháng 04 đạt 185.227.341kWh, tăng 0,91% so với cùng kỳ 2021 (183.548.054kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.858.201 kWh tăng 4,1% so với cùng kỳ 2021 (4.666.755 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 5.357.352 kWh (ngày 28/04/2022) tăng 6,34% so với cùng kỳ 2021 (4.914.954kWh); Công suất lớn nhất là 279MW (ngày 27/04/2022) tăng 4,76% so với cùng kỳ 2021 (266,3MW). Lũy kế 04 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện nhận đạt 713.130.401kWh, tăng 11,627% so với cùng kỳ 2021 (638.847.990kWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 5.357.352 kWh (ngày 27/04/2022) tăng 3,44% so với cùng kỳ 2021 (5.179.179kWh-14/05/2021); Công suất lớn nhất là 279MW (ngày 27/04/2022) giảm 6,56% so với cùng kỳ 2021 (297,3MW-27/06/2021).

 Điện thương phẩm: Tổng sản lượng thương phẩm của tháng tháng 04/2022 đạt 149.060.623kWh, tăng 12,7% so thực hiện của tháng 03/2022 (132.260.984kWh) và tăng 4,62% so với thực hiện cùng kỳ (142.481.825kWh). Lũy kế 04 tháng đạt 536.444.465kWh, tăng 10,07% so cùng kỳ (487.387.518kWh) và đạt 32,315% so với kế hoạch EVN SPC giao (1.660.000.000kWh).

    Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 04 đạt là 3,443 triệu kWh, đạt 2,26% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 04 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 12,604 triệu kWh, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,2% so với kế hoạch giao (2,1%).

 

Độ tin cậy cung cấp điện:

Sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số 04 tháng toàn Công ty là MAIFI là 0,1241 lần tăng 0,0523 lần so với cùng kỳ, SAIDI là 30,275 phút giảm 12,57 phút so với cùng kỳ, SAIFI là 0,2751 lần tăng 0,0761 lần so với cùng kỳ.

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 04 tháng năm 2022 (sau miễn trừ)

 

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2021

Năm 2022

So sánh

T03

Lũy kế

T03

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T03

T03

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

SAIDI

Phút

1.840

99,690

602,73

173,90

444,7894

1.395,21

74,214

-157,94

2

SAIFI

Lần

7,25

0,7994

3,0051

1,0036

3,0989

4,151

0,2042

0,0938

3

MAIFI

Lần

6,6

0,6891

1,8562

0,1052

0,5384

6,062

-0,5839

-1,3178

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

281

14,406

57,2513

21,5583

63,5356

217,464

7,1522

6,2843

2

SAIFI

Lần

2,66

0,0761

0,2751

0,1824

0,5605

2,100

0,1063

0,2854

3

MAIFI

Lần

2,28

0

0,0718

0,0396

0,1317

2,148

0,0396

0,0599

                       

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 04 Công ty đưa vào vận hành 84 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,48 ngày/1 công trình. Luỹ kế 04 tháng Công ty đưa vào vận hành 231 công trình với thời gian giải quyết trung bình 1,48 ngày/1 công trình.

Trong tháng 04 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 930/930 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định. Lũy kế 4 tháng, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 3.227/3.227 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện cho 293/293 khách hàng với thời gian trung bình là 2,48 ngày đạt 100%. Luỹ kế 04 tháng Công ty đưa vào vận hành 840/840 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,371 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết 563/563 khách hàng với thời gian trung bình là 2,65 ngày đạt 100%. Luỹ kế 04 tháng Công ty đưa vào vận hành 2.193/2.193 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,2 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 74/74 khách hàng với thời gian trung bình là 3,26 ngày đạt 100%. Luỹ kế 04 tháng Công ty đưa vào vận hành 194/194 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,2 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã tạm giao kế hoạch cho Công ty thực hiện là 149.318 triệu đồng, trong đó:

- Lưới 22kV: 13 danh mục công trình, trị giá 21.740 triệu đồng.

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 16.692 triệu đồng.

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 05 danh mục công trình, trị giá 7.390 triệu đồng.

- Công trình công nghệ thông tin: 04 danh mục công trình, trị giá 6.725 triệu đồng.

- Hoàn trả vốn ứng tỉnh: 02 danh mục công trình, trị giá 3.262 triệu đồng.

- Vốn vay thương mại: 12 danh mục công trình, trị giá 65.000 triệu đồng.

- Công trình 110kV: 05 danh mục công trình, trị giá 28.509 triệu đồng.

         Khối lượng thực hiện đến hết ngày 30/04/202228,839 tỷ đồng, đạt 19,31% so với kế hoạch giao.

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 05 năm 2022:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2022.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2022.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:57 - 06/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...

(16:32 - 06/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(08:38 - 09/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

(10:20 - 05/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

(10:37 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(15:17 - 05/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(16:09 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(10:22 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(16:12 - 04/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2022

(15:39 - 07/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...