Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi | 14:57 | 06/05/2022

Đảng ủy Công ty Điện Cà Mau nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các văn bản Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Ngày 21/4 Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai các chuyên đề, văn bản của Đảng của Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau

                Hội nghị đã quán triệt, triển khai: Chuyên đề năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... 

               Sau hội nghị, Đảng bộ tiếp tục triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, quán triệt các chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên sớm đưa nội dung các văn bản vào thực tiễn công tác.

                                                                                                                                                               Lâm Thanh Long


TIN LIÊN QUAN

(16:12 - 23/11/2023)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

(13:54 - 20/11/2023)

CÔNG ĐOÀN EVN TRAO NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

(09:34 - 10/11/2023)

ĐIỆN LỰC THỚI BÌNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

(16:14 - 23/10/2023)

Báo cáo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Công ty Điện lực Cà Mau vừa có buổi cáo kết quả hoạt động cung ứng...

(08:10 - 11/10/2023)

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG NĂM 2023 CỦA ĐIỆN LỰC U MINH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

(15:23 - 25/09/2023)

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

(15:49 - 11/09/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau triển khai học tập chuyên đề “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”

(09:28 - 25/05/2023)

TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BỔ SUNG CHI ỦY VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC U MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(08:11 - 21/04/2023)

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Cà Mau

(16:59 - 11/04/2023)

ĐA TÀI, ĐA NĂNG NHƯ ANH LÊ TUẤN LƯỢNG

 Sinh ra trên vùng đất Phú Thọ, rồi theo gia đình vào...