Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 09:50 | 10/02/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

THÁNG 01 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 02 NĂM 2022

Cà Mau, ngày 09  tháng 02  năm 2022

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 01 tháng đầu năm 2022, Công ty đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành phần phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ Tết Nhâm Dần; các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sản lượng điện nhận: tháng 01 đạt 141.139.546kWh, tăng 23,71% so với cùng kỳ 2021 (114.086.026kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.141.360 kWh tăng 14,96% so với cùng kỳ 2021 (3.602.458 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 4.381.395 kWh (ngày 25/01/2022) tăng 15,14% so với cùng kỳ 2021 (3.805.284kWh); Công suất lớn nhất là 227,6MW (ngày 24/01/2022) tăng 11,73 so với cùng kỳ 2021 (203,7MW).

 Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 01/2022 đạt 122.716.634kWh, giảm 4,52% so thực hiện của tháng 12/2021 (128.531.522kWh) và tăng 6,55% so với thực hiện cùng kỳ (115.176.136kWh).

           Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 01 đạt là 2,949 triệu kWh, đạt 2,35% sản lượng điện thương phẩm.

Độ tin cậy cung cấp điện:

Sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số 01 tháng toàn Công ty MAIFI là 0,0714 lần (bằng 34% KH năm), SAIDI là 5,9651 phút (bằng 2,05 % KH năm), SAIFI là 0,0367 lần (bằng 1,33% KH năm).

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 01 tháng năm 2022 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2021

Năm 2022

So sánh

T01

Lũy kế

T01

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T01

T01

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

MAIFI

Lần

 

0,0032

0,0032

0,0714

0,0714

-2,0286

0,0683

0,0682

2

SAIDI

Phút

 

8,3726

8,3726

5,9651

5,9651

-285,0349

-3,5915

-2,4075

3

SAIFI

Lần

 

0,037

0,037

0,0367

0,0367

-2,7233

0,0144

-0,0003

II

4 trường hợp mất điện

1

MAIFI

Lần

 

0,3354

0,3354

0,1496

0,1496

-7,8104

-0,1858

-0,1858

2

SAIDI

Phút

 

302,902

302,902

70,7056

70,7056

-1991,3

-232,2

-232,2

3

SAIFI

Lần

 

0,8152

0,8152

0,6915

0,6915

-9,0385

-0,1237

-0,1237

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 01 Công ty đưa vào vận hành 78 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,54 ngày/1 công trình. Luỹ kế 01 tháng Công ty đưa vào vận hành 78 công trình với thời gian giải quyết trung bình 1,54 ngày/1 công trình, nhiều hơn cùng kỳ 88 công trình và tăng thời gian 0,15 ngày/công trình.

Trong tháng 01 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 1.092/1.092 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện cho 210/210 khách hàng với thời gian trung bình là 2,32 ngày đạt 100%.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết 840/840 khách hàng với thời gian trung bình là 2,4 ngày đạt 100%.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 42/42 khách hàng với thời gian trung bình là 3,1 ngày đạt 100%.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã tạm giao kế hoạch cho Công ty thực hiện là 149.318 triệu đồng, trong đó:

- Lưới 22kV: 13 danh mục công trình, trị giá 21.740 triệu đồng.

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 16.692 triệu đồng.

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 05 danh mục công trình, trị giá 7.390 triệu đồng.

- Công trình công nghệ thông tin: 04 danh mục công trình, trị giá 6.725 triệu đồng.

- Hoàn trả vốn ứng tỉnh: 02 danh mục công trình, trị giá 3.262 triệu đồng.

- Vốn vay thương mại: 12 danh mục công trình, trị giá 65.000 triệu đồng.

- Công trình 110kV: 05 danh mục công trình, trị giá 28.509 triệu đồng.

         Tình hình thực hện kế hoạch đến hết ngày 07/02/2022: các công trình lưới 22kV đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các công trình khác đang triển khai thực hiện.

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2022.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2022.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:42 - 07/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

(09:56 - 04/08/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 7 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 8 NĂM 2023

(09:44 - 06/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(16:29 - 05/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

(10:38 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM(EVN)

(16:50 - 05/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BỘ CÔNG THƯƠNG

(14:17 - 08/05/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

(10:41 - 05/05/2023)

EVN ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(14:24 - 04/05/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO...