Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 07:58 | 18/01/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 24/01/2022 ĐẾN 30/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 24/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt  (từ TT Y Học Dự Phòng đến Sân bay), Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện:  khu vực mất điện một phần Ấp 1, xã Tân Lộc Bắc, một phần Ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhưng Miên, toàn bộ ấp Đồng Khởi, Kinh Ranh, Kinh Ráng, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 25/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bảo Vĩ, ấp Dinh Cũ, ấp Tân Tạo B, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Tư, ngày 26/01/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp Kinh 8, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện:  khu vực mất điện  một phần Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Sông Cữu, phường Tân Xuyên, một phần đường Kinh Thạnh Điền, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Phan Đình Phùng, đường Ngô Quyền, Lý Thái Tôn, Phường 2, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Kinh Đất Biển thuộc một phần khóm 6B thị trấn Sông Đốc, một phần ấp Đất Biển, ấp Đất Mới, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Sáu, ngày 28/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, TP. Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...