Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:19 | 12/01/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 17/01/2022
 •  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2, xã Khánh An, huyện U Minh.

    + Một phần Khu LICOGI, Phường 1, nội bộ DNTN Lucky, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh 50-2A, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Rạch Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Rạch Thùng, xã Nguyễn Viêt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Trà Việt Quang, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Rang Gỗ, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Xã Trần Phán, Quách Phẩm Bắc và một phần xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Mương Điều B, xã TẠ An Khương, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 18/01/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 1 xã Khánh Tiến và 1 phần ấp 2; 10 xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

    -    Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền, xã Tân Trung và ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, ấp Hiệp Hải, Xóm Tắc, Đồng Giác xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây; ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Tư, ngày 19/01/2022

    -    Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Chánh Tài, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, xã Tân Đức và một phần xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cây Sộp, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Thanh Đạm, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Me, xã Viên An, ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 20/01/2022

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, 15, xã Nguyễn Phích. huyện U Minh.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm Bắc, một phần Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    5. Thứ Sáu, ngày 21/01/2022

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh Tiến và 1 phần Ấp 2, 10, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đầu Dừa, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Long B, xã Tân Dân, xã Ngọc Chánh, Thanh Tùng và một phần xã Tân Duyệt, Quách Phẩm Bắc,huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Xẻo Bè, Trại Xẻo,  xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 22/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Trần Quang Diệu, Đoàn Giỏi, khu Chung cư 7, Trường Việt Hàn, khu Vành Đai 2, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lộ Bà Đệ Ấp 4 và một phần Ấp 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 11, 12, 14, 15, Xã Khánh Lâm và một phần ấp 4, 7, 9, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ Ấp 8, 9, 10, 11, 12, Xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

    7. Chủ Nhật, ngày 23/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Hẻm Hoài Thu, Phường 9, TP. Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...